SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Välkommen!

Nyheter

Safeture som investering

Safeture är ett svenskt Software as a Service (SaaS) bolag med huvudkontor i Lund som har utvecklat en tekniskt avancerad molnbaserad plattform inom området ERCM (Employee Risk & Crisis Management).

Vi arbetar främst med partners som med hjälp av vår plattform levererar medicinsk- och säkerhetsassistans till fler än 4 000 företag och organisationer  i 190 länder. Våra partners kan med hjälp av tekniken i plattformen arbeta preventivt och proaktivt med att förebygga och hantera eventuella risker för slutkundernas medarbetare, oavsett om det är ledningsgruppen, affärsresenärer, utstationerade konsulter, verkstadsanställda eller medarbetare som jobbar delar av sin tid hemifrån. Om en oväntad händelse sker, är det Safetures plattform som tryggar den anställde och hjälper företaget med sitt arbetsgivaransvar.

80 % av omsättningen kommer från kunder i Europa, 15 % i USA och 5 % i Sydostasien.

Av omsättningen är över 90 % återkommande intäkter i form av licensintäkter och med mycket låg grad av kundtapp (churn) på mellan 1-2%.

Vilka är teamet?

Teknikutveckling sker i Lund där också ledningsgruppen är baserad. Safeture har också kontor i Stockholm, Kuala Lumpur Malaysia, Sao Paulo Brasilien samt säljteam i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Totalt har bolaget 45 anställda. VD Magnus Hultman LinkedIn  tillträdde i augusti 2019 med starka meriter från att skala SaaS bolag globalt och styrelseordförande Flemming Breinholt LinkedIn  tillträdde i juni 2021 med stor erfarenhet från att leda internationella bolag.

Vart är vi på väg?

Marknaden för ERCM växer i takt med att den kunskapsbaserad ekonomin ökar i värde. Samtidigt har pandemin skapat helt nya förutsättningar för dagens tjänstemän att arbeta utanför det traditionella kontoret. En växande så kallad ”remote workforce” gör det allt svårare för arbetsgivare att säkerställa säkerheten för sina anställda vilket driver en ökad efterfråga på teknik inom området. Tjänsteleverantörerna av säkerhets- och medicinskassistans har idag otillräcklig teknik för att kunna hantera mobiliteten av kundernas arbetsstyrka och har ett stort behov av att få en teknisk lösning som Safeture’s plattform på plats. Vi har som målsättning att bli en världsledande plattformsleverantör till dessa tjänsteföretag.

 

Finansiella målsättning de kommande åren

  • Genomsnittlig tillväxt i omsättning på minst 30%.
  • Förbättrad bruttomarginal från nuvarande nivå till över 80%.
  • Kontinuerlig tillväxt i ARR (årlig återkommande intäkter) med målet att vara lönsamma vid en ARR på 65 MSEK.

Kontakta oss:

Press eller IR?
Frågor till vår VD?
(function(e,t,o,n,p,r,i){e.visitorGlobalObjectAlias=n;e[e.visitorGlobalObjectAlias]=e[e.visitorGlobalObjectAlias]||function(){(e[e.visitorGlobalObjectAlias].q=e[e.visitorGlobalObjectAlias].q||[]).push(arguments)};e[e.visitorGlobalObjectAlias].l=(new Date).getTime();r=t.createElement("script");r.src=o;r.async=true;i=t.getElementsByTagName("script")[0];i.parentNode.insertBefore(r,i)})(window,document,"https://diffuser-cdn.app-us1.com/diffuser/diffuser.js","vgo"); vgo('setAccount', '800102631'); vgo('setTrackByDefault', true); vgo('process');

Copyright 2023 Safeture AB | All Rights Reserved