Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2019 i Safeture AB

Idag, den 20 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om godkännande av överlåtelser av aktier i Travelogix Ltd. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelser av samtliga bolagets aktier i det delägda dotterbolaget Travelogix […]

CEO Hultman kommenterar kvartal 2 2019

VD Magnus Hultman berättar om vad han vill göra på företaget, den nya styrelsen, namnbytet samt resultatet för det andra kvartalet 2019 (textad)  

VD köper aktier i Safeture

Safetures VD köper 300 000 aktier i bolaget Magnus Hultman, VD för SaaS-bolaget Safeture i Lund, har köpt 300 000 aktier i Safeture AB. – Jag har bestämt mig för att vara VD i Safeture och då vill jag också investera i bolaget, kommenterar Magnus Hultman. – Köpet är också en signal att jag tror på Safeture […]

Invitation to an Extra General Meeting of Safeture AB (publ)

The shareholders of Safeture AB (publ), 556776-4674, are hereby given notice of an Extra General Meeting of Shareholders to be held on Friday 20th September 2019 at 10.00 a.m. (Sweden time). Location: the office of Safeture AB at Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. The complete invitation is published on investor.safeture.com For additional information contact Safeture […]