29 11, 2019

Safeture AB (publ) publishes interim report for third (3) quarter 2019

2019-11-29T08:35:54+01:0029 November, 2019|Regulatory Press Releases|

 Summary of interim Report “Parent company” or “Safeture”, comprises of Safeture AB with company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises the Parent company, including subsidiaries. On September 30, 2019, the Parent company owned 100% of the shares in GWS Production (Singapore) Pte Ltd, 99,99% of the shares in GWS do Brasil Solucões e [...]

18 11, 2019

Safetures valberedning utsedd

2019-11-18T17:54:37+01:0018 November, 2019|Regulatory Press Releases|

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian samt Lars Lidgren (största aktieägare) samt Semmy Rülf (styrelsens ordförande). Semmy Rülf är valberedningens ordförande. Valberedningens nästa möte är planerat till den 14 januari. För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709 312 730 Om Safeture [...]

11 11, 2019

Uttalande från styrelsen för Safeture med anledning av Admas offentliga uppköpserbjudande

2019-11-11T11:43:39+01:0011 November, 2019|Regulatory Press Releases|

Styrelsen för Safeture rekommenderar långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Admas erbjudande om 10 kronor kontant, men konstaterar samtidigt att erbjudandet inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv Detta uttalande görs av styrelsen för Safeture AB (publ) (”Safeture”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar [...]