Kommuniké från extra bolagsstämma den 10 januari 2020 i Safeture AB

2020-01-10T15:54:09+01:0010 January, 2020|Regulatory Press Releases|

Idag, den 10 januari 2020,  hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nyval av ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt att välja Pontus Kristiansson och Christian Lindgren som ordinarie ledamöter i Safeture AB. Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från [...]