SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Aktien

NASDAQ  First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

[stock_market_widget type=”chart” template=”basic” color=”#8CC640″ assets=”SFTR.ST” range=”1y” interval=”1mo” axes=”true” cursor=”true” range_selector=”false” api=”yf”]


Klicka på länken för att följa aktiekursen hos Nasdaq First North Growth Market:

Utdelning

Samtliga aktier ger rätt till utdelning. Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptioner

Den 29 maj 2018 beslutade årsstämma om en riktad emission av 800 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. 794 000 teckningsoptioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,07 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 9,86 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper mellan den 13 december till och med den 17 december 2021, nyttjas för teckning av 794 000 nya aktier i Safeture.

Den 17 juli 2019 beslutade extra årsstämma om en riktad emission om 1 142 500 teckningsoptioner av serie 2019/2022 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. 1 070 880 optioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,628 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 7,97 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med 18 juli 2022 till och med 29 juli 2022, nyttjas för teckning av 1 070 880 nya aktier i Safeture.

Den 4 juni, 2020, beslutade årsstämman om en riktad emission om 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till anställda och nyckelpersoner i Safeture.  175 000 teckningsoptioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 1,56 SEK per option. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 16,55 SEK per option. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med 5 juni 2023 – 15 juni, 2023 nyttjas för teckning av 175 000 aktier.

Den 20 maj 2021 beslutade årsstämma om en riktad emission om 350 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till styrelsemedlemmar och nyckelpersoner. 350 000 optioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 1,36 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 15,72 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med 4 juni 2024 till och med 14 juni 2024, nyttjas för teckning av 350 000 nya aktier i Safeture