SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Aktien

NASDAQ  First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

[stock_market_widget type=”chart” template=”basic” color=”#8CC640″ assets=”SFTR.ST” range=”1y” interval=”1mo” axes=”true” cursor=”true” range_selector=”false” api=”yf”]


Klicka på länken för att följa aktiekursen hos Nasdaq First North Growth Market:

Utdelning

Samtliga aktier ger rätt till utdelning. Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptioner

Den 4 juni, 2020, beslutade årsstämman om en riktad emission om 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till anställda och nyckelpersoner i Safeture. 175 000 teckningsoptioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 1,56 SEK per option. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 16,55 SEK per option. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med 5 juni 2023 – 15 juni, 2023 nyttjas för teckning av 175 000 aktier.

Den 20 maj 2021 beslutade årsstämma om en riktad emission om 350 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till styrelsemedlemmar och nyckelpersoner. 350 000 optioner tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 1,36 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 15,72 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med 4 juni 2024 till och med 14 juni 2024, nyttjas för teckning av 350 000 nya aktier i Safeture

On May 19th, 2022, a general meeting was held and decided on a directed issue of 400 000 share options of series 2022/2025 to board members of Safeture AB. The option program has not yet been executed. Information about how many options were subscribed, option price and exercise period till follow.

On May 19th, 2022, a general meeting was held and decided on a directed issue of 600 000 share options of series 2022/2025 to employees and key personnel at Safeture AB. The option program has not yet been executed. Information about how many options were subscribed, option price and exercise period till follow.