SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Linda Canivé resigns as CFO of Safeture

Linda Canivé, CFO at Safeture since 2019, has today chosen to terminate her employment as she has accepted an offer from another technology company. Linda’s last working day will be October 27th. A process to recruit a successor has been started. For additional information, visit safeture.com or contact: Safeture CEO Magnus Hultman: +46 706 00 […]

Interim Report Safeture AB Q2 2023

Record in total contract value while edging closer to profitability   Annual recurring revenue (ARR) growth of +30% to 48,6 MSEK. Q2 Recurring revenue amounts to 11,0 MSEK compared to 8,7 MSEK last year (+27%). EBIT improvement year-on-year of 2,7 MSEK, reaching -1,6 MSEK . Bottom-line result at -14% of net sales compared to -48% […]

Safetures säkerhetslösning blir standard för ännu ett globalt företag

Safetures partner Falck Global Assistance har tecknat avtal med ett europeiskt ledande företag inom teknik, design och rådgivning, om en säkerhetslösning som ger bolagets 19 000 anställda tillgång till Safetures plattform. Ordervärdet är cirka 3 miljoner kronor för Safeture under den treåriga avtalsperioden. – Vi är stolta och glada över att detta ledande företag valde […]

Safeture’s security solution becomes standard for a global company

Safeture’s partner Falck Global Assistance has signed an agreement with a European leader in engineering, design, and advisory services, on a security solution that gives the company’s 19 000 employees access to Safeture’s platform. The order value was approximately SEK 3 million for Safeture during the three-year contract period. “We are proud and happy that […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Safeture AB

The following resolutions were adopted at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Safeture (publ) (“the Company”) held on 25 May 2023 in Lund. Adoption of profit and loss account and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the profit and loss account and the balance sheet as well as the […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SAFETURE 2023

The shareholders of Safeture AB (publ) reg. no. 556776-4674 (the “Company”) are hereby summoned to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 25 May 2023 at 10.00 CEST at the Company’s premises, Kung Oskars väg 11C in Lund. Registration starts at 09.30 CEST. Right to participate Shareholders that wish to participate in the AGM […]

Kallelse till årsstämma i Safeture 2023

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776-4674, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den […]

Continued improved profitability

Interim Report Safeture AB Q1 2023: Annual recurring revenue (ARR) growth of +27% to 44,0 MSEK. Recurring revenue amounts to 10,7 MSEK compared to 8,1 MSEK last year (+31%). EBIT improvement year-on-year of 2,2 MSEK, reaching -2,5 MSEK . Bottom-line result at -23% of net sales compared to -57% one year ago. Quarterly churn at […]

Safeture AB årsrapport 2022 publicerad

Årets resultat i korthet ARR 41 MSEK Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med 28 % jämfört med föregående år. Omsättning 36 MSEK Nettoomsättningen ökade med 34 % till 36 MSEK och bestod till 99% av licensintäkter. Bruttomarginal 74% Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter från 69% under 2021 till 74% under 2022. Resultat -17 MSEK Förlusten […]