Safeture launches partnership with global risk and security company in Australia

The SaaS company Safeture AB in Lund, Sweden, has launched a collaboration with the global risk and security company G|24 in Australia. The partnership means that Safture has been commissioned to develop an integrated platform for risk mitigation and incident management, Global Alert by Safeture, for G|24. G|24 CEO Brett Wheatley says, “Our years of […]

Safeture inleder samarbete med globalt risk- och säkerhetsbolag i Australien

SaaS-bolaget Safeture AB i Lund har inlett ett samarbete med det globala risk- och säkerhetsbolaget G|24 i Australien. Partnerskapet innebär att Safture fått i uppdrag att utveckla en integrerad plattform för riskreducering och incidenthantering, Global Alert by Safeture, för G|24. – Vår långa erfarenhet av riskhantering har gett oss en unik position och vi visste […]

Safetures valberedning utsedd October 19, 2021

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian, Collin McBirney samt Flemming Breinholt (styrelsens ordförande). Valberedningens nästa möte är planerat till den 30 november 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Flemming Breinholt +45 40 32 23 32 Om Safeture AB Safeture (grundades 2009) är […]

Safeture provides a free review tool for new ISO 31030

The risks on business trips have risen sharply – not least due to the corona pandemic – and so have the demands on companies since they have a legal duty of care towards their employees and protect them from dangers. The innovative platform provider for travel and employee safety, Safeture, has developed a review tool […]

Safeture utser Nicola Dolovski till Commercial Director

Safeture skapar ett nytt kommersiellt team. Utifrån ett helhetstänk ska bolaget mer effektivt och riktat hantera både de direkta och indirekta kommersiella möjligheterna framöver. I denna satsning har Nicola Dolovski utsetts till Commercial Director. Han kommer närmast från Parkster och tillträder 16 augusti. Tydligare fokus på säkerhet och förändrade beteende i arbetslivet, både som ett […]

Safeture appoints Nicola Dolovski as Commercial Director

Safeture is creating a new commercial team. Based on a holistic approach, the company will more efficiently and purposefully handle both direct and indirect commercial opportunities in the future. In this venture, Nicola Dolovski has been appointed Commercial Director. He most recently worked at Parkster and starts on August 16. A clearer focus on safety […]

Safeture signs three-year agreement worth close to SEK 4 million

Safeture AB Lund has signed a three-year agreement with SPS, an international security and assistance company, to provide services to a large German client. Under the agreement, SPS will manage and oversight more than 60 000 employees based globally who have access to the Safeture platform. Services include including eLearning, facilities monitoring, and travel management integration. […]

Nytt tyskt kontrakt för Safeture, värt närmare 4 miljoner kronor

Safeture AB i Lund, har tillsammans med SPS, ett internationellt säkerhets- och assistansbolag, tecknat ett treårsavtal med ett stort tyskt företag. Avtalet innebär att kundens fler än 60 000 anställda över hela världen, får tillgång till Safetures unika plattform att hantera medarbetarnas säkerhet. Avtalet omfattar även eLearning, övervakning av anläggningar som fabriker och affärer samt integration […]