SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Bolagsledning

Magnus Hultman

CEO

Magnus Hultman (f.1974) har studerat ekonomi vid Lunds universitet. Grundare och VD för Instadia Sverige (förvärvat av Omniture), investerare och säljchef på Videoplaza (Förvärvat av Ooyala), grundare och VD av Smartclip Nordics (Förvärvat av RTL), och senast medgrundare och VD av Strossle International, Sveriges nästsnabbast växande bolag 2018. Nominerad som årets grundare i Sverige 2017. Magnus Hultman är VD för Safeture sedan augusti 2019.

Innehav i Bolaget: Magnus Hultman äger 505 171 aktier privat och via eget bolag, samt 310 000 teckningsoptioner.

Andreas Larsson

CTO

Andreas Larsson (f.1978) har studerat datalogi vid Lunds Universitet och har tidigare jobbat som chefsarkitekt och mjukvaruchef på MultiQ. Före det grundade han, tillsammans med Andreas Rodman, Bokks AB. Andreas har jobbat som utvecklingschef på Safeture sedan 2014.

Innehav i Bolaget: Andreas Larsson äger privat, via närstående och bolag 14 524 aktier och 7 000 teckningsoptioner.

Linda Canivé

Linda Canivé

CFO

Linda Canivé (f.1974) har studerat internationell ekonomi vid Lunds Universitet och finansiering vid Haute Ecole Commercial I Montréal, Kanada.

Linda har en mångårig bakgrund inom telecom och har haft ett flertal uppdrag på både Ericsson och Sony i Sverige samt i USA. Under åren 2016-2019 var hon CFO på Emerse Sverige AB, ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för programmatiska annonsköp. Linda har arbetat som CFO på Safeture sedan september 2019.

Innehav i Bolaget: Linda Canvié äger 99 320 aktier privat och via eget bolag, samt 30 000 teckningsoptioner.

Jonas Brorson

CMO

Jonas Brorson (f. 1964) är utbildad journalist och har under många år arbetat på tidningar, TV samt Sveriges Radio. Han har varit nyhetschef, kommunikationschef och strategisk varumärkeschef på bland annat HD-Sydsvenskan. Jonas började arbeta på Safeture 2017.

Innehav i Bolaget: Jonas Brorson äger 20 000 aktier i Safeture samt 40 000 teckningsoptioner.

Jonas Bjurhult

CPO

Jonas Bjurhult (f.1978) har en civilingenjörsexamen i datateknik från Lunds Universitet och har mångårig erfarenhet inom mjukvaruutveckling i telekom- och säkerhetsbranschen. Jonas har arbetat som produktchef på Safeture sedan 2019 och har dessförinnan haft ett flertal andra roller sedan han startade på bolaget 2015.

Innehav i bolaget: Jonas Bjurhult äger 83 495 aktier och 42 000 teckningsoptioner.

Filip Bengtsson

CRO

Filip Bengtsson (f. 1992) har studerat internationell försäljning och marknadsföring vid Sälj & Marknadshögskolan i Malmö och har under många år arbetat med försäljning och strategisk tillväxt. Filip kommer senast som Head of Sales från det snabbt växande SaaS-företaget Inyett AB, en del av Visma Group.

Filip har arbetat som CRO på Safeture sedan Juni 2022 och har dessförinnan arbetat operativt med försäljning på Safeture sedan han startade Augusti 2020.

Innehav i bolaget: Filip Bengtsson äger 47 000 teckningsoptioner.