Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA  

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022.  Under perioden 28 oktober – 11 november […]

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 […]

Board members, management and other employees acquire warrants

On 19 May 2022, the Annual General Meeting of Safeture AB (publ) (“Safeture” or the “Company”) resolved, following proposals from the Board of Directors and the Nomination Committee respectively, to adopt two long-term incentive programs consisting of warrants. One incentive program for the Board members of the Company, and one incentive program for the management […]

Idag inleds teckningsperioden i Safeture AB:s företrädesemission

Idag, den 28 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Safeture AB:s (”Safeture” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 11 november 2022. Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Prospekt […]

Ännu en riksbank väljer Safetures plattform

Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt ramverk kring resesäkerhet för Europeiska centralbanken (ECB). I januari vann SaaS-bolaget Safeture i Lund, tillsammans med sin partner Falck Global Assistance, en offentlig upphandling av ett fyraårigt ramavtal gällande resesäkerhet för […]

Safeture AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

Styrelsen för Safeture AB, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 oktober 2022, prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds den 28 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) webbplats. Prospektet hålls från och med […]

Safeture delivers above growth target – on track towards profitability

Interim Report – Q3 2022 Annual recurring revenue (ARR) growth of 34% to 40,1 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,2 MSEK compared to 6,6 MSEK last year (+39%). Gross margin % in Q3 improves to 74%. Operative result improves with +2,5 MSEK compared to last year. Bottom-line result at -31% of net sales compared to […]

Safeture AB has appointed the Nomination Committee for the AGM 2023

Safeture AB (publ) has appointed its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 in accordance with the Instruction for the Nomination Committee. The Nomination Committee consists of: Greg Dingizian, Agartha AB, Sweden; Collin McBirney, Topline Capital LP, USA; Wilhelm Pettersson, Ninalpha AB, Sweden; and Flemming Breinholt, Chairman of the Board, Safeture AB (publ). Shareholders […]

Ny amerikansk order på Safetures plattform

SaaS-bolaget Safetures risk- och säkerhetspartner i USA, Exlog Global, har tecknat ett avtal med ett stort internationellt amerikanskt tillverkningsbolag. Safetures plattform kommer därmed att integreras i bolagets arbete kring resesäkerhet och göra det möjligt för dem att skydda det som är viktigast – sina anställda. Affären återspeglar det ökade intresset och behovet av att kunna […]

Riskline och Safeture inleder ett samarbete

Safeture AB i Lund, har tecknat avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform. Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet med en öppen plattform och möjlighet för användarna att välja en eller flera olika informationsleverantörer. I en värld med geopolitisk osäkerhet och snabba förändringar är korrekt data och analys […]