SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Safetures säkerhetslösning blir standard för ännu ett globalt företag

Safetures partner Falck Global Assistance har tecknat avtal med ett europeiskt ledande företag inom teknik, design och rådgivning, om en säkerhetslösning som ger bolagets 19 000 anställda tillgång till Safetures plattform. Ordervärdet är cirka 3 miljoner kronor för Safeture under den treåriga avtalsperioden. – Vi är stolta och glada över att detta ledande företag valde […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under […]

Kallelse till årsstämma i Safeture 2023

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776-4674, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den […]

Safeture AB årsrapport 2022 publicerad

Årets resultat i korthet ARR 41 MSEK Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med 28 % jämfört med föregående år. Omsättning 36 MSEK Nettoomsättningen ökade med 34 % till 36 MSEK och bestod till 99% av licensintäkter. Bruttomarginal 74% Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter från 69% under 2021 till 74% under 2022. Resultat -17 MSEK Förlusten […]

Lago Kapital as liquidity provider

Safeture AB (“Safeture” or “Company”) has entered into a Liquidity Providing (LP) agreement with Lago Kapital Ltd. In connection with the agreement for liquidity providing, Agartha AB has agreed to lend 45,000 shares to Lago. According to the agreement, Lago Kapital Ltd will quote bids and offers for Safeture shares, listed on the Nasdaq First […]

Interim Report Safeture Q4 2022

Ending 2022 with a solid order intake and continuous focus on profitability Summary of Interim Report Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 41,3 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,5 MSEK compared to 7,5 MSEK last year (+27%). EBIT of -5,3 MSEK on par with result for Q4 last year. Bottom-line result at -55% […]

Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet

Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part. Safeture, med huvudkontor i Lund, är ett SaaS-företag (Software as a Service) som erbjuder en teknisk plattform för […]

Safeture byter Certified Adviser till Redeye AB

Safeture meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 mars 2023.       För ytterligare information, besök safeture.com eller kontakta: Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. magnus.hultman@safeture.com   Om SafetureSafeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a […]

Safeture strengthens team in Germany – Michael Plesse, new Regional Manager for the DACH region

Marcel Brandt becomes Director DACH & Strategic Business Development. The innovative platform provider for employee security, Safeture continues its expansion and enlarges its team in Germany. Michael Plesse has been responsible for developing and supporting the partner network in Germany, Austria, and Switzerland as Regional Sales Manager since 1 January 2023. Germany is currently Safeture’s […]

Safeture partners with integrated assistance company EMA Global

Safeture AB (publ) today announced a partnership agreement with EMA Global, Asia’s leading integrated assistance company. Founded in 1991 and based in Singapore, EMA Global is the leading integrated assistance company specializing in medical assistance and repatriation in Asia. The company secures world-class bedside-to-bedside transport services around the globe and provides 24/7 worldwide medical assistance […]