Safeture tecknar fyraårigt avtal med Europeiska centralbanken, ECB

SaaS-bolaget Safeture AB i Lund, har vunnit en offentlig upphandling om ett fyraårigt ramavtal avseende travel risk management för den Europeiska Central Banken (ECB) i Frankfurt. I avtalet ingår också möjligheten att ansluta EU:s övriga centralbanker samt medlemmarna i Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO). Safeture tog hem avtalet i hård konkurrens och tillsammans med sin […]

Safeture inleder samarbete med globalt risk- och säkerhetsbolag i Australien

SaaS-bolaget Safeture AB i Lund har inlett ett samarbete med det globala risk- och säkerhetsbolaget G|24 i Australien. Partnerskapet innebär att Safture fått i uppdrag att utveckla en integrerad plattform för riskreducering och incidenthantering, Global Alert by Safeture, för G|24. – Vår långa erfarenhet av riskhantering har gett oss en unik position och vi visste därför […]

Safetures valberedning utsedd

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian, Collin McBirney samt Flemming Breinholt (styrelsens ordförande). Valberedningens nästa möte är planerat till den 30 november 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Flemming Breinholt +45 40 32 23 32 Om Safeture AB Safeture (grundades 2009) är […]

Safeture provides a free review tool for new ISO 31030

The risks on business trips have risen sharply – not least due to the corona pandemic – and so have the demands on companies since they have a legal duty of care towards their employees and protect them from dangers. The innovative platform provider for travel and employee safety, Safeture, has developed a review tool […]

Safeture utser Nicola Dolovski till Commercial Director

Safeture skapar ett nytt kommersiellt team. Utifrån ett helhetstänk ska bolaget mer effektivt och riktat hantera både de direkta och indirekta kommersiella möjligheterna framöver. I denna satsning har Nicola Dolovski utsetts till Commercial Director. Han kommer närmast från Parkster och tillträder 16 augusti. Tydligare fokus på säkerhet och förändrade beteende i arbetslivet, både som ett […]

Nytt tyskt kontrakt för Safeture, värt närmare 4 miljoner kronor

Safeture AB i Lund, har tillsammans med SPS, ett internationellt säkerhets- och assistansbolag, tecknat ett treårsavtal med ett stort tyskt företag. Avtalet innebär att kundens fler än 60 000 anställda över hela världen, får tillgång till Safetures unika plattform att hantera medarbetarnas säkerhet. Avtalet omfattar även eLearning, övervakning av anläggningar som fabriker och affärer samt integration […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande […]

Safeture AB (publ) årsrapport publicerad

Sammanfattning av verksamhetsåret 2020 Återkommande intäkter för året uppgick till 19,3 (15,0) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29% jämfört med föregående år samt 90% av bolagets omsättning. Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 21,5 (17,9) MSEK. Koncernens nettoomsättning för 2019 är justerad med 5,0 MSEK för att reflektera avyttringen av fd dotterbolaget […]