Interim Report Safeture Q4 2022

Ending 2022 with a solid order intake and continuous focus on profitability Summary of Interim Report Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 41,3 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,5 MSEK compared to 7,5 MSEK last year (+27%). EBIT of -5,3 MSEK on par with result for Q4 last year. Bottom-line result at -55% […]

Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet

Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part. Safeture, med huvudkontor i Lund, är ett SaaS-företag (Software as a Service) som erbjuder en teknisk plattform för […]

Safeture byter Certified Adviser till Redeye AB

Safeture meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 mars 2023.       För ytterligare information, besök safeture.com eller kontakta: Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. magnus.hultman@safeture.com   Om SafetureSafeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a […]

Safeture strengthens team in Germany – Michael Plesse, new Regional Manager for the DACH region

Marcel Brandt becomes Director DACH & Strategic Business Development. The innovative platform provider for employee security, Safeture continues its expansion and enlarges its team in Germany. Michael Plesse has been responsible for developing and supporting the partner network in Germany, Austria, and Switzerland as Regional Sales Manager since 1 January 2023. Germany is currently Safeture’s […]

Safeture partners with integrated assistance company EMA Global

Safeture AB (publ) today announced a partnership agreement with EMA Global, Asia’s leading integrated assistance company. Founded in 1991 and based in Singapore, EMA Global is the leading integrated assistance company specializing in medical assistance and repatriation in Asia. The company secures world-class bedside-to-bedside transport services around the globe and provides 24/7 worldwide medical assistance […]

Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA  

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022.  Under perioden 28 oktober – 11 november […]

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 […]

Board members, management and other employees acquire warrants

On 19 May 2022, the Annual General Meeting of Safeture AB (publ) (“Safeture” or the “Company”) resolved, following proposals from the Board of Directors and the Nomination Committee respectively, to adopt two long-term incentive programs consisting of warrants. One incentive program for the Board members of the Company, and one incentive program for the management […]

Idag inleds teckningsperioden i Safeture AB:s företrädesemission

Idag, den 28 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Safeture AB:s (”Safeture” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 11 november 2022. Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget högst cirka 27,1 MSEK före emissionskostnader. Prospekt […]

Ännu en riksbank väljer Safetures plattform

Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt ramverk kring resesäkerhet för Europeiska centralbanken (ECB). I januari vann SaaS-bolaget Safeture i Lund, tillsammans med sin partner Falck Global Assistance, en offentlig upphandling av ett fyraårigt ramavtal gällande resesäkerhet för […]