Safeture delivers above growth target – on track towards profitability

Interim Report – Q3 2022 Annual recurring revenue (ARR) growth of 34% to 40,1 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,2 MSEK compared to 6,6 MSEK last year (+39%). Gross margin % in Q3 improves to 74%. Operative result improves with +2,5 MSEK compared to last year. Bottom-line result at -31% of net sales compared to […]

Safeture AB has appointed the Nomination Committee for the AGM 2023

Safeture AB (publ) has appointed its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 in accordance with the Instruction for the Nomination Committee. The Nomination Committee consists of: Greg Dingizian, Agartha AB, Sweden; Collin McBirney, Topline Capital LP, USA; Wilhelm Pettersson, Ninalpha AB, Sweden; and Flemming Breinholt, Chairman of the Board, Safeture AB (publ). Shareholders […]

Ny amerikansk order på Safetures plattform

SaaS-bolaget Safetures risk- och säkerhetspartner i USA, Exlog Global, har tecknat ett avtal med ett stort internationellt amerikanskt tillverkningsbolag. Safetures plattform kommer därmed att integreras i bolagets arbete kring resesäkerhet och göra det möjligt för dem att skydda det som är viktigast – sina anställda. Affären återspeglar det ökade intresset och behovet av att kunna […]

Riskline och Safeture inleder ett samarbete

Safeture AB i Lund, har tecknat avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform. Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet med en öppen plattform och möjlighet för användarna att välja en eller flera olika informationsleverantörer. I en värld med geopolitisk osäkerhet och snabba förändringar är korrekt data och analys […]

Styrelsen för Safeture AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 27,1 MSEK samt offentliggör villkor

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om en nyemission av aktier om cirka 27,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att stödja Safetures behov av att fortsätta utveckla sin digitala plattform för risk- och krishanteringssystem […]

Safeture tar ett stort kliv in på den franska marknaden

SaaS-bolaget Safeture i Lund har tecknat ett samarbetsavtal med Amarante International, en av Frankrikes ledande aktörer inom säkerhetsrådgivning. Avtalet har redan inneburit ett antal nya affärer för Safeture. I framtiden kan även flera av Amarantes stora kunder som Airbus, Lufthansa och Corsair, få tillgång till Safetures unika teknik Genom avtalet finns nu Safetures säkerhetplattform i […]

Safeture, tillsammans med Falck Global Assistance & Aeger Group, skriver avtal med Innovation Norway

Safeture har tillsammans med Falck Global Assistance & Aeger Group vunnit en offentlig upphandling om ett tvåårigt kontrakt för anställdas säkerhet och reseriskhantering på Innovation Norway. Innovation Norway grundades 2004 och är ett statligt ägt företag som erbjuder hjälp med kapital och tjänster med mera för att stärka och stimulera entreprenörskap, innovation och hållbar tillväxt […]

Safeture keeps momentum and continues to deliver in line with targets.

 Interim Report – Q2 2022 Annual recurring revenue (ARR) growth of 29% to 37,3 MSEK. Recurring revenue amounts to 8,7 MSEK compared to 6,5 MSEK last year (+33%). Gross margin % in Q2 improves to 73%. Operative result improves with +1,3 MSEK compared to last year. Bottom-line result at -48% of net sales compared to […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB 2022 (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Stämman […]

Solid quarter – Safeture delivers in line with targets

Interim Report – Q1 2022 Solid quarter – Safeture delivers in line with targets Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 34,6 MSEK. Recurring revenue amount to 8,1 MSEK compared to 5,9 MSEK last year (+36%). Gross Margin in Q1 improves to 72% compared to 66% last year. Operative result improves with 2,5 MSEK […]