Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Stämman […]

Solid quarter – Safeture delivers in line with targets

Interim Report – Q1 2022 Solid quarter – Safeture delivers in line with targets Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 34,6 MSEK. Recurring revenue amount to 8,1 MSEK compared to 5,9 MSEK last year (+36%). Gross Margin in Q1 improves to 72% compared to 66% last year. Operative result improves with 2,5 MSEK […]

Kallelse till årsstämma i Safeture AB

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 17.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 16.30. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 […]

Safeture AB (publ) årsrapport 2021 publicerad

Annual recurring revenue (ARR) 32,2 MSEK Ökade till 32,2 (23,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 35%. Annual recurring revenue 99% Annual recurring revenue som andel av nettoomsättningen ökade till 99 (90) %. Nettoomsättning 26,8 MSEK Ökade till 26,8 (21,5) MSEK vilket innebär en tillväxt på 24,4%. Bruttomarginal 70% Ökade till 70 (62) % för […]

Safeture secures financing of SEK 10 million from its largest shareholder

Safeture AB (”Safeture”) has entered into a financing agreement for the provision of loans of up to SEK 10 million with Safeture’s largest shareholder Agartha AB holding approximately 38 per cent of the shares in Safeture. The purpose of the financing agreement is to secure short-term financing of the company. Under the financing agreement, Safeture […]

Ending 2021 above Safeture targets

 Interim Report October 1 – December 31, 2021 Annual recurring revenue (ARR) growth of 35% to 32,2 MSEK. Recurring revenue in Q4 amount to 7,5 MSEK compared to 5,4 MSEK last year (+38%). Gross Margin in Q4 improves to 70%. Increased levels of customer up-sell resulted in a net revenue retention (NRR) of 102,4% Safeture […]

Safetures valberedning utsedd October 19, 2021

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian, Collin McBirney samt Flemming Breinholt (styrelsens ordförande). Valberedningens nästa möte är planerat till den 30 november 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Flemming Breinholt +45 40 32 23 32 Om Safeture AB Safeture (grundades 2009) är […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 20 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande […]