Interim Report Safeture Q4 2022

Ending 2022 with a solid order intake and continuous focus on profitability Summary of Interim Report Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 41,3 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,5 MSEK compared to 7,5 MSEK last year (+27%). EBIT of -5,3 MSEK on par with result for Q4 last year. Bottom-line result at -55% […]

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 […]

Board members, management and other employees acquire warrants

On 19 May 2022, the Annual General Meeting of Safeture AB (publ) (“Safeture” or the “Company”) resolved, following proposals from the Board of Directors and the Nomination Committee respectively, to adopt two long-term incentive programs consisting of warrants. One incentive program for the Board members of the Company, and one incentive program for the management […]

Safeture delivers above growth target – on track towards profitability

Interim Report – Q3 2022 Annual recurring revenue (ARR) growth of 34% to 40,1 MSEK. Recurring revenue amounts to 9,2 MSEK compared to 6,6 MSEK last year (+39%). Gross margin % in Q3 improves to 74%. Operative result improves with +2,5 MSEK compared to last year. Bottom-line result at -31% of net sales compared to […]

Safeture AB has appointed the Nomination Committee for the AGM 2023

Safeture AB (publ) has appointed its Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 in accordance with the Instruction for the Nomination Committee. The Nomination Committee consists of: Greg Dingizian, Agartha AB, Sweden; Collin McBirney, Topline Capital LP, USA; Wilhelm Pettersson, Ninalpha AB, Sweden; and Flemming Breinholt, Chairman of the Board, Safeture AB (publ). Shareholders […]

Styrelsen för Safeture AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 27,1 MSEK samt offentliggör villkor

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om en nyemission av aktier om cirka 27,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att stödja Safetures behov av att fortsätta utveckla sin digitala plattform för risk- och krishanteringssystem […]

Safeture keeps momentum and continues to deliver in line with targets.

 Interim Report – Q2 2022 Annual recurring revenue (ARR) growth of 29% to 37,3 MSEK. Recurring revenue amounts to 8,7 MSEK compared to 6,5 MSEK last year (+33%). Gross margin % in Q2 improves to 73%. Operative result improves with +1,3 MSEK compared to last year. Bottom-line result at -48% of net sales compared to […]

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB 2022 (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Stämman […]

Solid quarter – Safeture delivers in line with targets

Interim Report – Q1 2022 Solid quarter – Safeture delivers in line with targets Annual recurring revenue (ARR) growth of 28% to 34,6 MSEK. Recurring revenue amount to 8,1 MSEK compared to 5,9 MSEK last year (+36%). Gross Margin in Q1 improves to 72% compared to 66% last year. Operative result improves with 2,5 MSEK […]

Kallelse till årsstämma i Safeture AB

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 17.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 16.30. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 […]