28 02, 2020

Safeture signs agreement for SEK10m working capital facility

2020-02-28T08:03:29+01:0028 February, 2020|Regulatory Press Releases|

Safeture AB (publ) today announced it has signed an agreement with the investment company Adma Förvaltnings AB, Safeture’s largest shareholder, for a credit facility of up to SEK 10 million. The financing will be used to pursue Safeture’s aggressive growth strategy. “Safeture’s employee-safety platform is gaining momentum globaly as companies continue to understand their [...]

10 01, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma den 10 januari 2020 i Safeture AB

2020-01-10T15:54:09+01:0010 January, 2020|Regulatory Press Releases|

Idag, den 10 januari 2020,  hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nyval av ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt att välja Pontus Kristiansson och Christian Lindgren som ordinarie ledamöter i Safeture AB. Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från [...]

20 12, 2019

Invitation to an Extra General Meeting of Safeture AB (publ) jan 2020

2019-12-20T13:07:08+01:0020 December, 2019|Regulatory Press Releases|

The shareholders of Safeture AB (publ), 556776-4674, are hereby given notice of an Extra General Meeting of Shareholders to be held on Friday 10th January 2020 at 10.00 a.m. (Sweden time). Location: the office of Safeture AB at Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.   The complete invitation is published on investor.safeture.com   For [...]

29 11, 2019

Safeture AB (publ) publishes interim report for third (3) quarter 2019

2019-11-29T08:35:54+01:0029 November, 2019|Regulatory Press Releases|

 Summary of interim Report “Parent company” or “Safeture”, comprises of Safeture AB with company number 556776-4674, without subsidiaries. “The Group” comprises the Parent company, including subsidiaries. On September 30, 2019, the Parent company owned 100% of the shares in GWS Production (Singapore) Pte Ltd, 99,99% of the shares in GWS do Brasil Solucões e [...]

18 11, 2019

Safetures valberedning utsedd

2019-11-18T17:54:37+01:0018 November, 2019|Regulatory Press Releases|

Valberedningen i Safeture AB inför nästa årsstämma är nu konstituerad med följande personer: Greg Dingizian samt Lars Lidgren (största aktieägare) samt Semmy Rülf (styrelsens ordförande). Semmy Rülf är valberedningens ordförande. Valberedningens nästa möte är planerat till den 14 januari. För ytterligare information, vänligen kontakta ordförande i Safetures styrelse: Semmy Rülf +46-709 312 730 Om Safeture [...]

11 11, 2019

Uttalande från styrelsen för Safeture med anledning av Admas offentliga uppköpserbjudande

2019-11-11T11:43:39+01:0011 November, 2019|Regulatory Press Releases|

Styrelsen för Safeture rekommenderar långsiktiga aktieägare i Safeture att inte acceptera Admas erbjudande om 10 kronor kontant, men konstaterar samtidigt att erbjudandet inte är oskäligt i ett kortsiktigt finansiellt perspektiv Detta uttalande görs av styrelsen för Safeture AB (publ) (”Safeture”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar [...]

25 10, 2019

Information om budpliktsbud från Adma Förvaltnings AB

2019-10-25T10:14:03+02:0025 October, 2019|Regulatory Press Releases|

Adma Förvaltnings AB (”Adma”), ett bolag som är helägt av Greg Dingizian, har idag offentliggjort det budpliktsbud avseende Safeture AB (”Safeture”) som aviserades den 8 oktober 2019 (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Safeture. Aktierna i Safeture är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. För ytterligare information om Erbjudandet [...]

15 10, 2019

Teckning av optioner i Safeture AB

2019-10-15T14:27:08+02:0015 October, 2019|Regulatory Press Releases|

Safeture AB meddelade den 17 juli 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 fattats av extra bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 742 500 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknades 670 880 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och 400 000 teckningsoptioner [...]

8 10, 2019

ADMA Förvaltnings AB köper ytterligare aktier i Safeture AB

2019-10-08T14:03:56+02:008 October, 2019|Regulatory Press Releases|

ADMA Förvaltnings AB har förvärvat 1,2 miljoner aktier i Safeture AB. Köpet innebär att ADMA nu innehar 35,1% av bolagets totala aktier och röster. Safetures styrelse noterar att ADMA inom fyra veckor avser att återkomma med ett offentligt uppköpserbjudande enligt bestämmelser om budplikt. Till ADMAs pressmeddelande: För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus [...]

20 09, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2019 i Safeture AB

2019-09-20T13:02:07+02:0020 September, 2019|Regulatory Press Releases|

Idag, den 20 september 2019, hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om godkännande av överlåtelser av aktier i Travelogix Ltd. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelser av samtliga bolagets aktier i det delägda dotterbolaget [...]