SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

CEO Hultman kommenterar kvartal 2 2020

VD Magnus Hultman kommenterar det andra kvartalets resultat och viktiga händelser samt beskriver arbetet framåt på Safeture. Bland annat att finansieringen är klar, nya viktiga kunder samt att företagets huvudkontor flyttar till nya och större lokaler i centrala Lund.

CEO Hultman kommenterar kvartal 2 2019

VD Magnus Hultman berättar om vad han vill göra på företaget, den nya styrelsen, namnbytet samt resultatet för det andra kvartalet 2019 (textad)  

Rodman kommenterar kvartal 1 2019

VD Andreas Rodman kommenterar det första kvartalet 2019 och berättar bland annat om företagets nye VD, den viktiga affären med Acasia, företagets satsning på Safeture Enterprise, företagets namnbyte till Safeture AB samt tackar för sig. (textad)  

Rodman kommenterar kvartal 4 2018

 VD Andreas Rodman kommenterar den senaste kvartalsrapporten, Q4 2018 och ger sin syn på utvecklingen inom bolaget och framtida satsningar. (textad)