Redeye är bolagets Certified Adviser. I rollen som Certified Advisor vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. 

Kontakt Certified Advicer:

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Våning 10
Box 7141
103 87 Stockholm
Sverige
 
Tel: 08-121 576 90