SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2022

Annual General Meeting 2022-05-19

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 2022-07-20

Delårsrapport tredje kvartalet 2022: 2022-10-20

Delårsrapport fjärde kvartalet 2022: 2023-02-15