SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2020/2021

Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-26

Delårsrapport första kvartalet 2021: 2021-04-20

Delårsrapport andra kvartalet 2021: 2021-07-20

Årsstämma: 2021-05-20

Delårsrapport tredje kvartalet 2021: 2021-10-20