SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2021/2022

Delårsrapport fjärde kvartalet 2021: 2022-02-16

Delårsrapport första kvartalet 2022: 2022-04-20

Delårsrapport andra kvartalet 2022: 2022-07-20