Finansiell kalender 2022 - 2023

Delårsrapport fjärde kvartalet 2022: 2023-02-15

Publicering av årsredovisning: 2023-04-13

Delårsrapport första kvartalet 2023: 2023-04-20

Bolagsstämma: 2023-05-25

Delårsrapport andra kvartalet 2023: 2023-07-20

Delårsrapport tredje kvartalet 2023: 2023-10-20

Delårsrapport fjärde kvartalet 2023: 2024-02-14

Delårsrapport första kvartalet 2024: 2024-04-19