Safeture redovisning är baserad på lagar, förordningar, regler, avtal och rekommendationer som gäller för noterade bolag på Nasdaq First North Growth Market .

 

Det sker regelbundet en kommunikation mellan styrelsen i dess helhet och revisorerna. Styrelsen utvärderar löpande att ekonomiorganisationen är rätt dimensionerad och har tillräckligt med resurser. Styrelsen får månatligen information om utvecklingen i moderbolaget.