Aktieägare

Ägarförteckning per den 10 mars 2019

(ägare över 5 %)
Adma Förvaltnings AB 6 800 000 29,32%
Algora AB * 2 845 104 12,27%
Humle Småbolagsfond AB 1 580 000 6,81%
 
     
Övriga 11 968 633 51,6%

Totalt

23 193 737

100%

1 Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren med familj.