Teckningoptioner TO 1 & TO2

Onsdagen den 18 november 2015, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Nyttjandeperioden pågår till och med den 9 december 2015. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i GWS till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 39,9 MSEK före emissions­kostnader.

Prospekt (Prospect)

pdficon_small GWS – Teaser – SV (svenska)

pdficon_small GWS – Teaser – EN (English)

Anmälningssedel (Application form)

pdficon_small GWS – Anmälningssedel – SV (svenska)

pdficon_small GWS – Application form – EN (English)

 

Ladda ner dokument från Sedermera Fondkommissions hemsida här

 

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

 

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 18 november till och med den 9 december 2015. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 eller TO 2 i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptionerna kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

 

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 och TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions och GWS hemsidor (www.sedermera.se och www.globalwarningsystem.com). I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 18 november till och med den 9 december 2015 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 7 december 2015, alternativt nyttjas senast den 9 december 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se