Styrelse

Semmy Rülf (1950)
Semmy Rülf (1950)Styrelseordförande (invald 2018)
Styrelseordförande Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri. Bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinsk teknik har Semmy Rülf varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är fn styrelseledamot i Bibbinstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor år Igelösa Life Science. Semmy Rülf äger 1 000 000 aktier och 200 000 optioner i Safeture AB
Sofia Kinberg (1971)
Sofia Kinberg (1971)Styrelsemedlem
Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en kommunikationsexpert som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Hon var ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande principal på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm.
Sofia Kinberg innehar privat och via närstående 20 000 Aktier samt 40 000 teckningsoptioner.
Sven Holmgren (1961)
Sven Holmgren (1961)Styrelsemedlem
Sven Holmgren, styrelseledamot sedan 2014, tog sin juristexamen (LLM) vid Lunds universitet 1989. Efter två års tingstjänstgöring arbetade han under åtta år som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 har han varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen, ett medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter, luftfart, structured finance och industri. Pågående styrelseupddrag omfattar bla Tre Skänkare Fastigheter AB, Zynka Group AB, EpinovaTech AB m.fl. Avslutade styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i BIMobject AB, Malja Racing AB, Aviation April 2013 AB, CARTELA AB, Nordkap Bank AG, Volito Aviation AG, Björkviks Vårdhem AB, Volito Aviation Limited, Volito Aviation November 2003 m.fl.
Sven Holmgren innehar privat, via närstående och bolag 168 197 Aktier samt 40 000 teckningsoptioner.
Lisa Berg Rydsbo (1972)
Lisa Berg Rydsbo (1972)Styrelsemedlem
Lisa Berg Rydsbo, styrelseledamot sedan 2019, är en marketing executive med en stark historia av att bygga och leda team inom mjukvaruindustrin med fokus på tillväxt för globala företag. Hon arbetar som investerare, styrelseledamot och konsult. Hon har tidigare innehaft seniora marknadspositioner vid Hewlett Packard, Mercury Interactive, Panopticon Software och Qlik. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Philton Consulting AB och Pegroco Invest AB samt styrelseledamot I NF Holding AB.
Lisa Berg Rydsbo innehar 40 000 teckningsoptioner
Adam Schatz (1974)
Adam Schatz (1974)Styrelsemedlem
Adam Schatz, styrelseledamot sedan 2019, är sedan februari 2020 CEO för Bygghemma Group efter att ha varit mer än tre år vid Axiell Group, ett svenskt mjukvarubolag med mer än 300 anställda i 24 länder. Han har haft en bred karriär inom healthcare, venture capital och investment banking med skiftande ledande roller inom försäljning och affärsutveckling vid bolag som Baxter International och Gambro. Han startade sin karriär som analytiker vid Goldman Sachs. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseledamot i Axiell Media AB, Axiell Services AB och SensoDetect Aktiebolag samt som styrelsesuppleant i Schatz Consulting Aktiebolag, Stravus AB och Bostadsrättsföreningen Bispen 4.
Adam Schatz innehar 7 500 Aktier samt 40 000 teckningsoptioner
Pontus Kristiansson (1971)
Pontus Kristiansson (1971)Styrelsemedlem
Pontus Kristiansson har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana.
Pontus Kristiansson innehar 20 000 aktier.
Christian Lindgren (1974)
Christian Lindgren (1974)Styrelsemedlem
Christian Lindgren har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Adma Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB.