Finansiell kalender 2019/2020

 

 


Delårsrapport första kvartalet: 2020-04-21

Årsbokslut: 2020-05-14

Årsstämma: 2020-06-04

Delårsrapport andra kvartalet 2020: 2020-07-31

Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 2020-10-20

Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-26