Finansiell kalender 2019/2020

 

 


 

Delårsrapport tredje kvartalet 2019: 2019-11-29

Bokslutskommuniké 2019: 2020-02-28

Årsbokslut: 2020-04-10

Delårsrapport första kvartalet 2020: 2020-05-21

Årsstämma: 2020-05-28

Delårsrapport andra kvartalet 2020: 2020-09-01