Safetures redovisning är baserad på lagar, förordningar, regler, avtal och rekommendationer som gäller för noterade bolag på Nasdaq OMX First North.