Handelsbeteckning GWS
Säte Skåne län, Lund kommun
Organisationsnummer 556776-4674
Datum för bolagsbildning 2009-03-05
Datum när bolag startade sin verksamhet 2009-03-05
Land för bolagsbildning Sverige
Hemvist Lund
Juridisk form Publikt aktiebolag
Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund, Sverige
Telefon +46 46 38 67 50