Årsredovisningar

pdficon_small  GWS Production AB årsredovisning 2013

pdficon_small  GWS Production AB årsredovisning 2012


 

Prospekt

pdficon_small  GWS Production Prospekt

pdficon_small  GWS Informationsfolder emission 2014 med anmälningssedel

pdficon_small  GWS Anmälningssedel emission 2014

For information and application in English click here


 

Bolagsstämma 13 augusti 2014

pdficon_small  Kallelse till extra bolagsstämma GWS

pdficon_small  (English) Kallelse till extra bolagsstämma GWS

pdficon_small  Fullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS

pdficon_small  Fullständiga beslutsförslag GWS

pdficon_small  Revisorsyttrande 20140728

pdficon_small  Bilaga Redogörelse yttrande ABL 13_6 och 14_8

pdficon_small  Bilaga 2A Villkor teckningsoptioner

 


 

Bolagsstämma 13 oktober 2014

pdficon_smallKallelse till extra bolagsstämma

pdficon_smallFullmaktsformulär extra bolagsstämma GWS 141013

pdficon_smallFullständiga beslutsförslag GWS 141013

pdficon_smallRevisorns yttrande 141013

pdficon_smallBilaga 3 Redogörelse yttrande ABL 13_6 och 14_8 141013

pdficon_smallBilaga villkor teckningsoptioner