Revisor

Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma för perioden till och med årsstämman 2019.