SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

News

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i

Read More »

A partnership set to enhance travelers’ safety

The strategic partnership between Safeture and Securewest International will provide employees with a leading safety app, real-time risk information, and access to a global response and assistance center when safety and security have never been more critical. Safeture, the Swedish-based

Read More »

One more central bank to use Safeture platform

Falck Global Assistance, a risk management partner to Safeture, has signed a new agreement with another major central bank in Europe. The agreement is part of a four-year framework regarding travel risk management for the European Central Bank (ECB) In

Read More »

New order for Safeture’s platform

Exlog Global, a risk solution partner to Safeture, has signed a new agreement with a large US-based engineering company to integrate Safeture’s platform as part of a global travel risk program. This program enables the client to protect what matters

Read More »

Safeture takes a major step into the French market  

Safeture AB has signed a partnership agreement with Amarante International, one of France’s leading providers of security advisory and management services. Through the agreement, Safeture has quickly gained several new customers. Large companies such as Airbus, Lufthansa and Corsair, part

Read More »

Kommuniké från årsstämma i Safeture AB 2022 (publ)

Safeture AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Read More »

Notice of annual general meeting in Safeture AB

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.  The shareholders of Safeture AB (publ) reg. no. 556776–4674 (the “Company”) are hereby summoned to attend the Annual General Meeting

Read More »

Kallelse till årsstämma i Safeture AB

Aktieägarna i Safeture AB (publ), org.nr 556776–4674, kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 17.00 i Safetures lokaler, Kung Oskars väg 11C i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 16.30. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den

Read More »

Safeture AB (publ) årsrapport 2021 publicerad

Annual recurring revenue (ARR) 32,2 MSEK Ökade till 32,2 (23,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 35%. Annual recurring revenue 99% Annual recurring revenue som andel av nettoomsättningen ökade till 99 (90) %. Nettoomsättning 26,8 MSEK Ökade till 26,8 (21,5)

Read More »