Ännu en riksbank väljer Safetures plattform

Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt ramverk kring resesäkerhet för Europeiska centralbanken (ECB).

I januari vann SaaS-bolaget Safeture i Lund, tillsammans med sin partner Falck Global Assistance, en offentlig upphandling av ett fyraårigt ramavtal gällande resesäkerhet för den Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt, Tyskland. Avtalet öppnade också möjligheten för andra institutioner som Eurosystemets olika riksbanker och medlemmar av Eurosystemets Procurement Coordination Office (EPCO), att få använda Safetures plattform.

Det nya avtalet är därför ett viktigt steg i arbetet att lägga till fler av Europas finansiella institutioner. Den nya riksbanken får nu tillgång till Safetures världsledande plattform för att hantera sina anställdas säkerhet, oavsett var de befinner sig.

 

För mer information, besök safeture.com eller kontakta:

Safetures VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. Magnus.hultman@safeture.com

 

Om Safeture AB

Safeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering, oavsett var de befinner sig. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture risk- och assistansbolag att se till att deras kunder, globala företag och organisationer över hela världen kan skydda det som är viktigast – sina medarbetare. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare.