Safeture inleder samarbete med Fire Safety Design Resiliens AB

Tommy Wågsäter, FSD samt Andreas Rodman, Safeture Tommy Wågsäter, FSD samt Andreas Rodman, Safeture[/caption] I en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld genomgår risk- och krishanteringsområdet inom företag och organisationer en tydlig utveckling just nu. Från att enbart inventera, kvantifiera och hantera problem och risker i verksamheten till att fokusera på att i denna process se affärsmöjligheter och inte minst möjligheten att hantera kriser på ett sätt så att man lär sig och blir bättre. Vid större kriser kan man till och med vinna marknadsandelar genom att hantera krisen bättre än sina konkurrenter. FSD:s erbjudande länkar samman riskhantering med krishantering och kontinuitetsplanering som hjälper kunderna att bli resilienta och säkerställa att man når sina mål oavsett omständigheter. Tillsammans kommer Safeture och FSD kunna hjälpa våra kunder bli mer resilienta och hantera alla hot de kan tänka sig möta – inte minst inom risk- och krishantering. Läs gärna mer om FSD Resiliens här.