Fyra nya viktiga avtal för Safeture

Exlog Global, en amerikansk ledande säkerhets- och riskhanteringspartner till Safeture AB, har tecknat fyra fleråriga avtal med globala organisationer som nu kommer att använda Safetures plattform. Avtalen hjälper organisationerna att skydda det som är viktigast – deras medarbetare.

Safeture AB i Lund har utvecklat en världsledande teknisk plattform för att hantera organisationers resesäkerhet, risk- och krishantering och kommunikation. Med hjälp av plattformen, kan företag, organisationer och myndigheter, lokalisera sina anställda var som helst i världen, kommunicera med dem och stödja dem i kriser.  Samtidigt får användaren hela tiden uppdateringar med relevant och viktig information.

Avtalen genom Exlog Global är ytterligare en viktig milstolpe för Safeture på den amerikanska marknaden. De nya kunderna inkluderar:

  • En global leverantör av högteknologisk processutrustning och system.
  • En välkänd SaaS-organisation med fokus på webbplatsbyggande och hosting.
  • En ledande aktör som arbetar med att främja och skydda demokrati i över 50 länder.
  • En världsomspännande missions-, bistånds- och utvecklingsorganisation med engagemang i över 100 länder.

Dessa kunder kan nu använda Safeture-plattformen och Exlogs säkerhetsassistans och expertrådgivning. Avtalen visar marknadens intresse för att hantera smidig och intuitiv teknik för att öka organisationens motståndskraft.

För ytterligare information, besök safeture.com eller kontakta

Safetures VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. Magnus.hultman@safeture.com

 

              

Om Safeture AB

Safeture (grundat 2009) är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Sverige. Bolaget erbjuder en komplett plattform utformad för att hantera säkerhet och risker för anställda, oavsett var de befinner sig. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture riskhanterings- och assistansleverantörer att säkra sina kunder, globala företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras medarbetare. Safetures aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Redeye är certifierad rådgivare.

 

Om Exlog Global

Exlog (grundat 2014) är en ledande leverantör av risklösningar med huvudkontor i Jacksonville, Florida. Företagets lösningar förbättrar organisationers motståndskraft genom att tillhandahålla skyddande intelligens, krishantering och säkerhetstjänster över hela världen. Ledningsgruppen har årtionden av världsomspännande erfarenhet, både i officiella sammanhang och inom den privata industrin, bland annat från militära och brottsbekämpande elitorganisationer samt försäkrings- och säkerhetsleverantörer. Exlog tillhandahåller information, insikter, situationsmedvetenhet och bedömningar för att hjälpa till med strategiskt och operativt beslutsfattande.