Humle Småbolagsfond investerar 5,2 miljoner i GWS Production AB

Styrelsen för GWS Production AB (”GWS”) har med stöd av den extra bolagsstämman den 27 juni 2017, beslutat att utfärda 1 580 000 nya aktier i GWS till Humle Småbolagsfond via en teckningskurs om 3,29 kronor per aktie.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.
Teckningskursen på 3,29 kronor för varje ny aktie, fastställdes av GWS:s styrelse genom volymviktat genomsnittspris (VWAP) under perioden 8 november 2017 till 24 november 2017 för GWS aktie på Nasdaq First North. Teckningskursen jämfört med slutkursen den 28 november 2017 utgör en rabatt på 4 procent. Genom investeringen tillförs GWS cirka 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
Anledningen till emissionen är att öka rörelsekapitalet.

Antalet aktier och röster i GWS kommer genom emissionen att stiga med 1 580 000, från 14 365 407 till 15 945 407. De aktier som emitterats motsvarar cirka 9,91 procent av aktiekapitalet och rösterna i GWS. Kontant betalning ska ske senast den 1 december 2017. Styrelsen för GWS har rätt att förlänga tiden för betalningen.
– Detta visar på stort intresse för vårt företag bland viktiga investerare, säger Andreas Rodman, VD, GWS.
– Emissionen av aktier ger oss ännu större kraft och förmåga att fortsätta bolagets framgångsrika utveckling och skapa långsiktig stabilitet genom professionella finansinstitut som ägare.
Anledningen till att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen och att en riktad emission innebär lägre kostnader och en snabbare process.

För ytterligare information, vänligen kontakta GWS VD Andreas Rodman: 0708- 10 13 16 andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture. GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.
GWS-PR-Humle-SV-171129