Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet

Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part.

Safeture, med huvudkontor i Lund, är ett SaaS-företag (Software as a Service) som erbjuder en teknisk plattform för att hantera medarbetarsäkerhet och risk-/krishantering genom kommunikation, information och positionering. Safeture hjälper risk- och assistansföretag över hela världen att se till att deras kunder: globala företag, myndigheter och organisationer, kan skydda det som är viktigast – sina anställda.

– I vår verksamhet behandlar vi känslig information. Att hantera den på ett säkert sätt är i slutändan en fråga om förtroende i förhållande till våra partner och deras kunder. Det handlar om strikt sekretesskydd för viktig information och skydd för våra kunders integritet, samtidigt som vi säkerställer tillgång till nödvändig data så att vi kan göra vårt jobb och garantera de anställdas säkerhet oavsett var de befinner sig, säger Andreas Larsson, CTO på Safeture.

Bureau Veritas har genomfört ISO 27001-certifieringen.

For mer information Safeture.com eller kontakta CTO Andreas Larsson. andreas.larsson@safeture.com

Om Safeture
Safeture AB (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering, oavsett var de befinner sig. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture risk- och assistansbolag att se till att deras kunder, globala företag och organisationer över hela världen kan skydda det som är viktigast – sina medarbetare. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare.