Safeture tecknar fyraårigt avtal med Europeiska centralbanken, ECB

SaaS-bolaget Safeture AB i Lund, har vunnit en offentlig upphandling om ett fyraårigt ramavtal avseende travel risk management för den Europeiska Central Banken (ECB) i Frankfurt.

I avtalet ingår också möjligheten att ansluta EU:s övriga centralbanker samt medlemmarna i Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO).

Safeture tog hem avtalet i hård konkurrens och tillsammans med sin samarbetspartner Falck Global Assistance. Det totala värdet påverkas av hur många av bankens anställda som nyttjar tjänsten samt vilka av övriga centralbanker inom ECB som ansluter.

Europeiska Central Banken får nu tillgång till Safetures unika plattform för att hantera anställdas säkerhet, oavsett var de befinner sig.

– Att vi har vunnit ett prestigefyllt uppdrag i hård konkurrens vittnar om styrkan i vårt erbjudande. Det visar också att vår affärsmodell – som bygger samarbete med ledande partners såsom Falck Global Assistance – fungerar väl.

– Ramavtalet bidrar till att stärka vår ställning på den viktiga tyska marknaden och rymmer stor potential med Europas centralbanker, säger Magnus Hultman, VD i Safeture.

För ytterligare information, se safeture.com eller kontakta:

Safeture VD Magnus Hultman: +46 706 00 81 66. magnus.hultman@safeture.com

Om Safeture:
Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige. Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk/krishantering. Genom ledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 600 företag och organisationer över hela världen att skydda det som är viktigast – sina anställda. Safeture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om ECB:

Europeiska centralbanken (ECB) är en institution inom Europeiska unionen med ansvar för att, tillsammans med de nationella centralbankerna inom euroområdet, föra unionens monetära politik. I egenskap av euroområdets centralbank är ECB en av världens viktigaste banker.