Safeture utökar coronavirus-spårning med unika regionala kartor

Safeture AB:s mjukvara för spårning av coronavirus inkluderar nu ett nytt kartverktyg som möjliggör för säkerhetsansvariga att zooma in och spåra riskexponeringen ner på 5 000 underregioner runt om i världen. Denna risköversikt är avgörande för företag som är oroliga över sina medarbetares säkerhet och ett viktigt verktyg för att kunna fortsätta driva global verksamhet under virusutbrottet.

För att globala företag ska kunna hantera riskerna förknippade med coronaviruset på ett effektivt sätt behöver de kunna spåra sina medarbetares potentiella exponering för viruset, som nu drabbar länder världen över. Att kunna identifiera vilka anställda som har varit i högriskområden är avgörande för att effektivt kunna hindra spridningen av viruset. Den senaste innovationen från Safeture ger tillgång till en unik centraliserad karta som visar exponeringsrisken på detaljnivå fördelat på lokala underregioner för varje land. Hittills har den typen av detaljerad information, när den existerar, varit spridd mellan många olika källor på flera språk. Safeture samlar nu in, översätter, bearbetar och redigerar den informationen varje dag. Därigenom kan databasen tillhandahålla användare centraliserad information från en pålitlig källa.

Det handlar om företagens och samhällets motståndskraft liksom medarbetarnas säkerhet. Att kunna fatta välgrundade beslut är avgörande just nu och Safeture Corona Exposure Tracker är ett värdefullt verktyg i verktygslådan för att hjälpa företag att fortsätta driva verksamheten samtidigt som de kan minska medarbetarnas oro”, säger Magnus Hultman, VD för Safeture.

Kartan är integrerad med Safetures vanliga kartverktyg för medarbetare som automatiskt korrelerar till medarbetarnas lokalisering och möjliggör masskommunikation i områden drabbade av viruset. Kartan uppdateras dagligen och länder med fler än cirka 50 konstaterade fall kartläggs i underregioner.

Safeture erbjuder mjukvara för medarbetarsäkerhet för alla företag som vill spåra sina medarbetares potentiella exponering för coronavirus. Programvaran kommer att vara tillgänglig utan kostnad i 40 dagar, vilket också är den tid som det är viktigast att agera inom för att begränsa spridningen av viruset. Eventuella externa kostnader relaterade till import av resebokningar och åtkomst till företagets resedata ingår inte.

 For mer information, besök www.safeture.com eller kontakta:
Safeture CEO Magnus Hultman: +46 706 00 81 66.  Magnus.hultman@safeture.com

Om  Safeture AB
Safeture (grundades 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) baserat i Sverige.
Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform designad för att hantera anställdas säkerhet och risk / krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som är viktigast – deras anställda.

Safeture Enterprise ger större företag förmågan att effektivt automatisera säkerhet och säkerhet och samtidigt integrera programvaran för att bli en naturlig del av deras interna processer.

Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är certifierad rådgivare. Ph: +46 8-463 83 00 E-post: certifieradviser@penser.se.