Rethinking Care becomes largest shareholder in Carefindy

Rethinking Care Sweden AB immediately becomes the largest shareholder in Carefindy AB; a recently started subsidiary, owned by GWS Production AB. 
In January 2016, GWS Production AB (GWS) announced the development of an app service, containing a database with positioned, quality rated hospitals from all over the world. The new service, CareFindy, is part of the wholly owned subsidiary Carefindy AB (Carefindy). GWS now transfers 65% of Carefindy shares to Rethinking Care Sweden AB (Rethinking Care), who intends to develop the concept within the course of their business.

Read More »

Rethinking Care Sweden AB blir största ägare i Carefindy AB

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) blir omgående största ägare i Carefindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS meddelade i januari 2016 att bolaget startar utvecklingen av en app-tjänst innehållande en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya tjänsten, CareFindy, ligger i det helägda dotterbolaget Carefindy AB. GWS överlåter nu 65 % av aktierna i Carefindy AB till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet.

Read More »

GWS signs partnership agreement with major security provider in the USA

Global Warning System (GWS) announces new partnership agreement with a major security provider in the USA. The security company works in the delivery of security and related services, among which include: mitigating security risks, risk consultancy, and security software technology. The security provider has more than 50,000 employees across the United States. GWS will provide its Safeture Pro service to their consulting and investigation services, who will then offer the service to a selected client base. The agreement is based on a revenue share business model.

Read More »

GWS tecknar avtal med en stor säkerhetsleverantör i USA

Global Warning System (GWS) meddelar att man skrivit avtal med en större säkerhetsleverantör i USA. Säkerhetsleverantören arbetar med bland annat riskhantering, riskkonsultation och mjukvaruteknologi inom säkerhet, och har mer än 50 000 anställda i USA. GWS kommer att leverera sin Safeture Pro tjänst till organisationens konsult- och undersökningsavdelning, som i sin tur kommer att erbjuda den till utvalda kundgrupper. Avtalet bygger på en intäktsdelningsmodell.

Read More »

GWS reports on status and future plans

Global Warning System (GWS) announces the company’s overall status and future plans, two years after listing in 2014. GWS continues to focus on major opportunities, and has increased sales efforts that are growing traction, but lower than previously set goals. GWS will launch a new service, GWS SDK, in order to meet new demands, which will broaden the market potential, and shorten the time to market. GWS has also started working on the next generation AI (Artificial Intelligence) based on GWS large internal database.

Read More »

GWS rapporterar om status och framtidsplaner

Global Warning System (GWS) rapporterar om övergripande status och framtidsplaner två år efter noteringen 2014. GWS fortsätter att fokusera på större affärsmöjligheter och har ökat säljinsatserna vilket har gett resultat, dock inte i nivå med de tidigare satta målen. GWS kommer också att lansera en ny servicepaketering, GWS SDK, för att möta ny efterfrågan, bredda marknadspotentialen och korta ledtiderna. Man har även börjat arbeta på nästa generations AI (artificiell intelligens) baserad på GWS’ stora interna databas.

Read More »

GWS strukturerar organisationen för ökat säljfokus

Global Warning System (GWS) meddelar att man kommer att lägga ökat fokus på försäljningen i Nord- och Sydamerika. VP Sales and Marketing Morgan Widung får en ny tjänst som Head of Sales Americas för att öka försäljningen specifikt inom detta område. Morgan Widung har omfattande erfarenhet av försäljning på denna geografiska marknad.

Read More »

GWS reorganizes in order to boost sales

Global Warning System (GWS) declares new focus on sales activities in North and South America. Morgan Widung, former VP Sales and Marketing, has been appointed Head of Sales Americas, and will be dedicated to improve sales in these markets. Morgan Widung has extensive experience from sales in this geographical area.

Read More »

GWS signerar partneravtal med Athena Risk Ltd

Global Warning System (GWS) meddelar att man signerat ett partneravtal med Athena Risk Ltd (Athena), ett konsultföretag inom risk- och säkerhetshantering, som erbjuder integrerade lösningar för riskbedömning och säkerhet till företag inom olika branscher globalt. Avtalet baseras på en affärsmodell för intäktsdelning.

Read More »

GWS Production AB: förtydligande kring teckning av optioner av serie 2016/2020

Vid årsstämma i GWS Production AB (”GWS”) den 25 maj 2016 beslutade stämman om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och omfattade högst 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020. Totalt tecknades samtliga 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS Production AB.

Read More »

GWS launches CareFindy during Rio Olympics to help travelers locate the best emergency care

Global Warning System (GWS) announced in January this year the planned launch of a smartphone app containing a database with quality rated hospitals all over the world. The new service, CareFindy, is first launched as part of the updated Olympic Safeture service of GWS. It provides precise information and navigation on a map that guides users to the best and nearest location for emergency treatment.

Read More »

GWS lanserar tjänsten CareFindy inför spelen i Rio – hjälper resenärer att hitta den bästa akutsjukvården

Global Warning System (GWS) meddelade i januari i år att man lanserar en smartphone-app med en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Den nya servicen, CareFindy, lanseras nu först som en del i GWS’ tjänst Safeture, som uppdaterats inför OS i Rio. Tjänsten CareFindy levererar exakt information och navigering som guidar användaren till den bästa och närmaste akutsjukvården.

Read More »

(Un-) safe in Rio?

How travelers can increase their safety on site with travel security app Safeture. 
Is Rio de Janeiro ready for the Olympic Games? There are different opinions regarding this question, just a few weeks before the opening ceremony. The numerous fans, who will soon get ready to fly to Brazil to support their medal hopes, are best advised to make sure to be prepared and know about potential risks on site. The Swedish company Global Warning System (GWS) is supporting sports fans in doing so and is offering its travel security app Safeture for free to the first 10.000 travelers, who download or activate the app in Rio de Janeiro, or have downloaded or activated the app before coming to Rio de Janeiro.

Read More »

Högaktuella appen som ger dig säkerhet och trygghet på resan

Händer det något som äventyrar din säkerhet och trygghet när du är på resa är det livsviktigt med snabb och relevant information. Den får du om du har appen Safeture nedladdad i mobilen.
130 människor miste livet i terrordåden i Paris förra året. 49 dog vid skjutningen på en nattklubb i Orlando i juni. Den 14 juli hände det igen, i Nice mitt under det franska nationaldagsfirandet.

Read More »

GWS’ jointly owned subsidiary Travelogix Ltd exceeds goals for the first six-months

Global Warning System (GWS) acquired 51% of the shares in Travelogix Ltd (Travelogix) in January 2016, a UK-based company specialized in developing and selling SaaS (Software as a Service) solutions for processing travel data in order to reduce costs for corporate travel managers. After six months Travelogix shows a strong development in terms of revenue, profit and goal fulfillment.

Read More »

GWS signerar avtal med Resia AB

Global Warning System (GWS) har ingått ett partneravtal med Resia AB (Resia), en av Sveriges och Skandinaviens största resebyråkoncerner. Resia kommer att integrera en varumärkesanpassad version av GWS’ tjänst Safeture i sitt kunderbjudande. Affärsmodellen bygger på intäktsdelning.

Read More »