SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Nyheter arkiv

GWS utvidgar patentportföljen med nytt godkänt patent i USA

Global Warning System (GWS) kan idag meddela att bolaget fått besked om godkännande av patentansökan (Notice of allowance) från det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office, för en lösning relaterad till företagets positioneringsteknik. Det kommande patentet kan göras giltigt

Read More »

GWS Production AB: Delårsrapport kvartal 1, 2016

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Moderbolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med ”Koncernen” avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 mars 2016 ägde moderbolaget 51% av aktierna i Travelogix Ltd och 100% av aktierna i EQHO

Read More »

GWS tecknar avtal med International Care

GWS har ingått partneravtal med International Care, en framträdande global serviceleverantör och förmedlare inom personsäkerhet, försäkring och resesäkerhet. Avtalet baseras på en kombination av intäktsdelning och provision, och stödjer GWS’ globala expansionsplan genom försäljningsmöjligheter via International Care och dess lokalkontor

Read More »

GWS signs partnership contract with International Care

GWS announces a partnership agreement with a multidisciplinary broker of global insurance, travel and risk management service provider: International Care. The agreement, which is based on a combination of revenue sharing and commission, will support GWS’ global expansion together with

Read More »

GWS Production AB: Bokslutskommuniké, 2015

Sammanfattning av bokslutskommuniké Med ”Bolaget” eller ”GWS” avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674. Tolv månader (2015-01-01 till 2015-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 483 (917) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 380 (-10 094) TSEK. Resultatet per aktie* uppgick till

Read More »