SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Nyheter

Safeture på Stora Aktiedagen i Stockholm

Safeture AB medverkade den 30 november på Stora Aktiedagen i Stockholm. Företagets VD Magnus Hultman presenterade bolaget inför aktieintresserade både på plats och via live-sändning. Här kan man se hela presentationen. För mer information om Safeture, vänligen kontakta:  Magnus Hultman,

Read More »

Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA  

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november

Read More »

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i

Read More »

A partnership set to enhance travelers’ safety

The strategic partnership between Safeture and Securewest International will provide employees with a leading safety app, real-time risk information, and access to a global response and assistance center when safety and security have never been more critical. Safeture, the Swedish-based

Read More »

Idag inleds teckningsperioden i Safeture AB:s företrädesemission

Idag, den 28 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Safeture AB:s (”Safeture” eller ”Bolaget”) fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 11

Read More »

One more central bank to use Safeture platform

Falck Global Assistance, a risk management partner to Safeture, has signed a new agreement with another major central bank in Europe. The agreement is part of a four-year framework regarding travel risk management for the European Central Bank (ECB) In

Read More »

Ännu en riksbank väljer Safetures plattform

Falck Global Assistance, en av Safetures riskhanteringspartners, har tecknat ett nytt avtal med en stor riksbank i Europa. Avtalet är en del av ett fyraårigt ramverk kring resesäkerhet för Europeiska centralbanken (ECB). I januari vann SaaS-bolaget Safeture i Lund, tillsammans med

Read More »

New order for Safeture’s platform

Exlog Global, a risk solution partner to Safeture, has signed a new agreement with a large US-based engineering company to integrate Safeture’s platform as part of a global travel risk program. This program enables the client to protect what matters

Read More »

Ny amerikansk order på Safetures plattform

SaaS-bolaget Safetures risk- och säkerhetspartner i USA, Exlog Global, har tecknat ett avtal med ett stort internationellt amerikanskt tillverkningsbolag. Safetures plattform kommer därmed att integreras i bolagets arbete kring resesäkerhet och göra det möjligt för dem att skydda det som

Read More »

Riskline och Safeture inleder ett samarbete

Safeture AB i Lund, har tecknat avtal med det danska analysföretaget Riskline om innehåll till företagets säkerhetsplattform. Överenskommelsen är en viktig del i det fortsatta arbetet med en öppen plattform och möjlighet för användarna att välja en eller flera olika

Read More »

Safeture tar ett stort kliv in på den franska marknaden

SaaS-bolaget Safeture i Lund har tecknat ett samarbetsavtal med Amarante International, en av Frankrikes ledande aktörer inom säkerhetsrådgivning. Avtalet har redan inneburit ett antal nya affärer för Safeture. I framtiden kan även flera av Amarantes stora kunder som Airbus, Lufthansa

Read More »

Safeture takes a major step into the French market  

Safeture AB has signed a partnership agreement with Amarante International, one of France’s leading providers of security advisory and management services. Through the agreement, Safeture has quickly gained several new customers. Large companies such as Airbus, Lufthansa and Corsair, part

Read More »