SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Nyheter

Safeture inleder samarbete med Fire Safety Design Resiliens AB

  Tommy Wågsäter, FSD samt Andreas Rodman, Safeture[/caption] I en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld genomgår risk- och krishanteringsområdet inom företag och organisationer en tydlig utveckling just nu. Från att enbart inventera, kvantifiera och hantera problem och risker i verksamheten

Read More »

Rodman kommenterar kvartal 1 2019

VD Andreas Rodman kommenterar det första kvartalet 2019 och berättar bland annat om företagets nye VD, den viktiga affären med Acasia, företagets satsning på Safeture Enterprise, företagets namnbyte till Safeture AB samt tackar för sig. (textad)  

Read More »

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2019

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ)Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta

Read More »

Stororder till GWS från Falck Global Assistance

GWS Production i Lund har fått en av företagets största och viktigaste order någonsin.Ordern innebär att Falck Global Assistance kommer att använda säkerhetsplattformen Safeture Pro från GWS till flera av sina stora kunder.Det sammanlagda inledande värdet på ordern, utspritt mellan

Read More »

GWS utvecklar e-learning åt Chubb

GWS Production AB (GWS) i Lund har tecknat avtal med försäkringsgiganten Chubb om att utveckla ett verktyg för e-learning åt användarna av plattformen ”Chubb Travel Smart”, utvecklad av GWS. Lösningen kommer att integreras i mobilappen och består av tolv olika

Read More »

GWS lanserar nästa generation säkerhetsplattform

Nu lanserar GWS Production i Lund helt nya Safeture 2.0. Marknadens modernaste plattform för affärsresenärernas säkerhet.Det blir nu möjligt att bland annat se sina resebokningar, dela sin position och varningar med andra samtidigt som man i realtid får relevant information

Read More »

GWS och SRS stödjer Unizon

Pressmeddelande 180913 Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter över hela landet.  Nu får alla jourer i Sverige tillgång till en säkerhetsapp i mobilen, SRS-Alert, utvecklad av GWS Production i Lund. Sedan 2014 har Scandinavian Risk Solutions

Read More »

Teckning av optioner av serie 2018/2021

GWS Production AB meddelade den 29 maj 2018 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2018/2021 fattats vid ordinarie bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 800 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Totalt tecknades 794 000

Read More »

Jobbet följer med på semestern

De flesta affärsresenärer vill åka till en lugn plats på semestern och koppla av men nästan 40 procent kollar ändå sina jobbmejl varje dag. Var tredje person har dessutom uppmanat sina kollegor att höra av sig under ledigheten. Det visar

Read More »

GWS värvar expert från de största aktörerna

Intresset för säkerhetsplattformen Safeture från GWS Production i Lund ökar bland europeiska företag.GWS har därför rekryterat Jens Näsström som Business Development Director Europe med viktig specialkompetens och erfarenhet från de största aktörerna på marknaden International SOS och Control Risks. Efter

Read More »

GWS om säkerhet på småbolagsdagen den 11 juni

Efter en lång rad allvarliga händelser de senaste åren där anställda skadats eller hamnat i svåra situationer, växer nu efterfrågan märkbart på säkerhetsplattformen Safeture från Global Warning System (GWS) i Lund. Den 11 juni medverkar GWS-production på Aktiespararnas Småbolagsdag och

Read More »

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2018

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ) Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och

Read More »