14 05, 2020

Safeture AB (publ) årsrapport publicerad

2020-05-14T14:32:49+02:0014 May, 2020|Regulatory Press Releases|

 Safetures årsberättelse för verksamhetsåret 2019 finns nu publicerad på bolagets hemsida. Sammanfattning av verksamhetsåret 2019  Året i siffror Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 22,9 (18,9) MSEK och för moderbolaget var motsvarande siffra 17,9 (12,9) MSEK. Återkommande intäkter för året uppgick till 15,0 MSEK vilket motsvarar en ökning på 47% jämfört med [...]

13 05, 2020

Safeture AB genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 23,2 MSEK

2020-05-13T16:47:26+02:0013 May, 2020|Regulatory Press Releases|

Styrelsen för Safeture AB (”Safeture” eller ”Bolaget”) har idag den 13 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 23,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vilken omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB, genomförs för att finansiera [...]

13 05, 2020

Ändrat förslag till ordförande vid årsstämman

2020-05-13T16:40:47+02:0013 May, 2020|Regulatory Press Releases|

Med anledning av situationen med covid-19 kommer Semmy Rülf, som föreslagits vara ordförande vid årsstämman för Safeture AB den 4 juni 2020, inte att kunna närvara vid stämman. Valberedningen kommer att presentera nytt förslag till stämmoordförande vid stämman. Safeture vill också informera om att det kommer att finnas möjlighet för aktieägare att poströsta inför [...]

7 05, 2020

New tool kickstarts global business after Covid-19

2020-05-07T14:06:56+02:007 May, 2020|Press Releases|

Safeture AB today launched www.openupforbusiness.com website to provide people with free access to accurate and real-time information on virus restrictions so they can plan their next business or family trip. This is the first interactive mapping tool to help viewers see which Covid-19 restrictions apply to specific countries and is available to embed on [...]

29 04, 2020

Kallelse till årsstämma i Safeture AB

2020-04-29T17:29:16+02:0029 April, 2020|Regulatory Press Releases|

Aktieägarna i Safeture AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av [...]

21 04, 2020

Safeture AB continue to increase, +40,6 % growth

2020-04-21T08:04:43+02:0021 April, 2020|Regulatory Press Releases|

Safeture employee safety platform continues its momentum in a globalized world with increased insecurity and risk awareness. "Recent months' concerns about the Corona virus have clearly shown the need to be better prepared when the unexpected occurs. Safeture's platform illustrates how you can quickly locate your staff, communicate with them, and provide information on [...]

6 04, 2020

Safeture signs 5-year extension deal with insurance giant Chubb

2020-04-14T16:19:26+02:006 April, 2020|Press Releases|

The technology company, Safeture, announced a five-year agreement extension with Chubb, the world’s largest publicly traded property and casualty insurance company. The contract value is worth a minimum of 2 million USD over the next five years. Safeture specializes in employee safety and risk management through its innovative software as a service platform. The [...]

3 04, 2020

Safeture receives order from Siemens

2020-04-03T13:04:01+02:003 April, 2020|Regulatory Press Releases|

The German company, Siemens, one of the largest companies in Europe, purchases the Safeture Enterprise platform for its employees with a focus on business travelers. The initial order value is estimated to 767 thousand EUR over the next three years. Safeture is a Software as a Service (SaaS) company based in Lund, Sweden. The [...]

25 03, 2020

Flyttad årsstämma i Safeture AB

2020-03-25T16:08:26+01:0025 March, 2020|Regulatory Press Releases|

Styrelsen i Safeture AB (publ) har med anledning av den rådande situationen kring covid-19 beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 4 juni 2020 samt publiceringen av bolagets årsredovisning till den 14 maj 2020. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 20 april 2020 och årsredovisningen skulle ha publicerats den 30 mars 2020. Kallelse [...]