SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

CEO Hultman kommenterar kvartal 2 2019