SAFETURE AB INVESTOR RELATIONS

Regulatoriska pressmeddelanden

Teckning av optioner i Safeture AB

Safeture AB meddelade den 17 juli 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 fattats av extra bolagsstämma. Emissionen, vilken omfattade högst 742 500 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, skedde med avvikelse

Read More »

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2019

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ)Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta

Read More »

Stororder till GWS från Falck Global Assistance

GWS Production i Lund har fått en av företagets största och viktigaste order någonsin.Ordern innebär att Falck Global Assistance kommer att använda säkerhetsplattformen Safeture Pro från GWS till flera av sina stora kunder.Det sammanlagda inledande värdet på ordern, utspritt mellan

Read More »

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB 2018

Kallelse till årsstämma i GWS Production AB (publ) Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund. Rätt att delta och

Read More »