Lago Kapital as liquidity provider

Safeture AB (“Safeture” or “Company”) has entered into a Liquidity Providing (LP) agreement with Lago Kapital Ltd. In connection with the agreement for liquidity providing, Agartha AB has agreed to lend 45,000 shares to Lago.

Read More »

Interim Report Safeture Q4 2022

Safeture continues to deliver new sales above our targets also for the fourth quarter and thus for all quarters of 2022. Sales amounted to 10 MSEK. With 41 MSEK of Annual Recurring Revenue (ARR). However, as already highlighted in the report, the numbers are affected by a one-time write-off related to a US-based customer, negatively affecting the ARR growth year-on-year with 6%. But let me come back to that.

Read More »

Safeture ISO 27001-certifierat för informationssäkerhet

Safeture har under många år arbetat med högsta möjliga informationssäkerhet och är nu också certifierat enligt ISO 27001. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som hjälper företag att hantera bland annat säkerheten för personuppgifter och information från tredje part.

Read More »

Safeture partners with integrated assistance company EMA Global

Safeture AB (publ) today announced a partnership agreement with EMA Global, Asia’s leading integrated assistance company.

Founded in 1991 and based in Singapore, EMA Global is the leading integrated assistance company specializing in medical assistance and repatriation in Asia. The company secures world-class bedside-to-bedside transport services around the globe and provides 24/7 worldwide medical assistance to its clients.

Read More »

Safeture AB meddelar sista dag för handel med BTA

Safeture AB:s, org. nr. 556776-4674, (”Safeture” eller ”Bolaget”), företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 29 november 2022 och stoppdag är den 1 december 2022.

Read More »

Safeture AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningsperioden i Safeture AB:s (publ) (”Safeture” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 106 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Safeture tillförs således cirka 27,1 MSEK före emissions-kostnader. Emissionslikviden medför bland annat att Safeture kan fortsätta stödja Bolagets tillväxttakt och utveckling av sin plattform för att hantera anställdas säkerhet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag den 15 november 2022.

Read More »

Board members, management and other employees acquire warrants

On 19 May 2022, the Annual General Meeting of Safeture AB (publ) (“Safeture” or the “Company”) resolved, following proposals from the Board of Directors and the Nomination Committee respectively, to adopt two long-term incentive programs consisting of warrants. One incentive program for the Board members of the Company, and one incentive program for the management and other employees in the Company. The warrants have now been offered to, and subscribed for, by participants in both incentive programs.

Read More »