ADMA Förvaltnings AB köper ytterligare aktier i Safeture AB

ADMA Förvaltnings AB har förvärvat 1,2 miljoner aktier i Safeture AB.
Köpet innebär att ADMA nu innehar 35,1% av bolagets totala aktier och röster.
Safetures styrelse noterar att ADMA inom fyra veckor avser att återkomma med ett offentligt uppköpserbjudande enligt bestämmelser om budplikt.

Till ADMAs pressmeddelande:
För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD Magnus Hultman. +46 706 00 81 66

Om Safeture AB 

Safeture (tidigare GWS) grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

This press release is information that Safeture AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 14:00 CET on 2019-10-08.