Ändrat datum för årsstämma

GWS Production AB meddelar härmed att nytt datum för årsstämma är den 17 juni 2015.

GWS aktie är listad på NASDAQ OMX First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information v.v. kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com