Flyttad årsstämma i Safeture AB

Styrelsen i Safeture AB (publ) har med anledning av den rådande situationen kring covid-19 beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 4 juni 2020 samt publiceringen av bolagets årsredovisning till den 14 maj 2020.
Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 20 april 2020 och årsredovisningen skulle ha publicerats den 30 mars 2020.
Kallelse till årsstämman kommer att ske senast fyra veckor före det nya datumet.
 
 
 
——————————————————————————————————————————————————

Om Safeture AB
Safeture (grundat 2009) är ett SaaS-företag (Software as a Service) med säte i Sverige.
Företaget erbjuder en komplett molnbaserad plattform som utformats för att hantera medarbetares säkerhet och risk/krishantering. Genom världsledande teknik och innovativa lösningar hjälper Safeture mer än 3 000 företag och organisationer att skydda det som betyder mest – deras anställda. Safeture Enterprise ger större företag möjlighet att effektivt automatisera säkerhet och trygghet och samtidigt sömlöst integrera programvaran så att den bli en naturlig del av företagets interna processer.
Safetureaktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Ph: 08-463 83 00 E-post:  certifiedadviser@penser.se.