Förändringar av aktieinnehav hos större ägare i GWS

Nordic Innovation Invest AB har en större aktiepost i GWS Production AB (GWS). Denna aktiepost har fördelats till delägarna i Nordic Innovation Invest AB, vilket påverkar insynslistan i GWS.
 
Nordic Innovation Invest AB har fördelat sitt aktieinnehav i GWS till bolagets befintliga ägare, i förhållande till respektive ägares ägarandel. Genom fördelningen av aktieposten har ägandet i GWS därmed flyttats till Nordic Innovation Invest AB’s delägare. GWS’ styrelseledamot Sven Holmgrens insynsinnehav i GWS förändras, även om ingen försäljning har skett, eftersom Sven Holmgren är delägare i Nordic Innovation Invest AB. Fördelningen av aktierna beror på en omorganisation av verksamheten i Nordic Innovation Invest AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Rodman, VD
Telefon: +46 (0) 708 – 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com