G4S lanserar tjänsten TravelAware baserad på GWS teknologi och service i Safeture Pro

GWS Production AB (GWS) undertecknade tidigare i år ett avtal med ömsesidig exklusivitet med G4S Risk Consulting, som har globalt ansvar för personsäkerhetsprodukter inom G4S. Syftet är att gemensamt adressera den globala marknaden för personsäkerhetslösningar. Överenskommelsen omfattar GWS tjänst Safeture Business Solution, vilket inkluderar appen Safeture Pro och Instant Security Overview (ISO). Inom ramen för samarbetet lanserar nu G4S Risk Consulting tillsammans med GWS tjänsten TravelAware, en uppgraderad version av Safeture Pro.
Partnerskapet mellan GWS och G4S Risk Consulting omfattar gemensam produktutveckling, och kombinerar GWS världsledande teknologi med G4S Global Intelligence System (GIS). Nu presenterar man resultat av den gemensamma produktutvecklingen genom att lansera G4S TravelAware, baserad på Safeture Pro och med fler användarfördelar och uppgraderad funktionalitet. Appen levererar precis, tillförlitlig och kritisk säkerhetsinformation direkt i mobilen, och teknik och kunskap i framkant används för att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka en resenär. Johan Tinnerholm, Director of Analysis and Services på GWS, kommenterar uppgraderingen:

”G4S har ögon på plats i ca 100 länder, och analysenheter i flera världsdelar. G4S välrenommerade Global Intelligence System (GIS) enhet i London blir tillsammans med oss navet i detta nya nätverk för omvärldsbevakning och analys. Genom samarbetet har vi fördjupat informations- och analysinnehållet i tjänsten och på så sätt kunnat uppdatera och komplettera den information och de analyser som vi erbjuder. Baserat på detta kan vi ge mer detaljerade riskanalyser och råd, som nu gör det ännu tydligare och enklare för användaren och de organisationer vi arbetar med att göra en kvalificerad riskbedömning och få överblick. Sammantaget kan man säga att informationsdjupet i tjänsten har ökat och därmed får vi en ännu bättre relevans i det vi levererar till användaren.”

GWS teknikplattform uppfyller de höga krav på kvalitet och prestanda som krävs för uppgraderingen. G4S har från sin sida tillfört fördjupat analysinnehåll, infrastruktur och en global försäljningsorganisation i 6 världsdelar för att rulla ut tjänsten. I och med samarbetet kommer G4S Risk Consulting ha ett heltäckande erbjudande, där GWS tjänster och teknik kommer att kunna kopplas samman med andra tjänster som G4S erbjuder globalt, så som exempelvis emergency response service, praktiskt personskydd och evakuering.

”Med uppgraderingen kommer också nya möjligheter för klientorganisationer att enkelt lägga till egen information och egna informationsflöden på toppen av det som grundtjänsten levererar, direkt ut till alla sina medarbetare. Vi kommer också addera fler språkversioner. Vi ser att det vi har gjort nu ökar värdet av tjänsten väsentligt för både kunden och användaren. Nu går startskottet för vår aktiva kommersialisering av samarbetet med G4S”, säger Johan Tinnerholm.

”G4S TravelAware är ett viktigt och strategiskt komplement i vår produktportfölj. Vi är mycket nöjda med att samarbetet har burit frukt och att vi nu kan kapitalisera på G4S globala marknadsnärvaro”, sammanfattar Tim O’Leary, Chief Operation Officer, G4S Risk Consulting.

 
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta Johan Tinnerholm, johan.tinnerholm@globalwarningsystem.com
 
Om G4S
G4S är ett världsledande säkerhetsföretag specialiserat på att tillhandahålla säkerhetstjänster och säkerhetslösningar. Målet är att skapa substantiellt långsiktigt värde för kunder och aktieägare genom att vara den främsta leverantörspartnern på samtliga marknader. G4S är noterat på Londonbörsen med en sekundär listning i Köpenhamn. G4S är verksamt i ca 100 länder och har 623 000 anställda.
G4S Risk Consulting är en integrerad del av G4S, verksamt i hela G4S internationella nätverk. G4S Risk Consulting levererar lösningar för komplexa och föränderliga kundbehov baserade på insikter och analyser av högsta kvalitet för säkra miljöer, människor, data och tillgångar.
G4S Risk Consultings expertiskunskap är branschledande och bygger på förmåga att knyta till sig kompetens och specialister inom allt från hot- och riskbegränsning, cybersäkerhet till säkerhetsträning och utredningar.
För ytterligare information om samarbetet se G4S Media Centre.