Genombrottsorder för GWS inom telekomsegmentet: GWS sluter avtal med en ledande operatör i Mellanöstern

GWS har etablerat sig i säkerhets- och försäkringssegmentet via strategiska samarbetsavtal med G4S och ERV (Europeiska). Nu tar man nästa steg i sin globala expansion genom att teckna avtal med en statlig telekomoperatör i Mellanöstern. GWS tjänst Safeture kommer att erbjudas till operatörens över 3 miljoner kunder som en tilläggsservice enligt en intäktsdelningsmodell.
Safeture är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där du befinner dig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Avtalet med GWS möter telekomoperatörens behov av att säkra medborgarnas möjlighet att ta del av snabb och tillförlitlig säkerhetsinformation på nationell och internationell nivå.
Andreas Rodman, VD för GWS, kommenterar:

”Det här samarbetet betyder att vi nu etablerar oss i ytterligare ett segment som vi anser vara strategiskt viktigt för vår expansion, nämligen mobiloperatörer. Det innebär också att ytterligare en målsättning som vi satte upp i samband med vår listning på First North är uppfyllt. Vår tjänst Safeture kommer att erbjudas till operatörens kundbas på drygt 3 miljoner kunder. För oss är det ytterligare ett bevis på att Safeture fyller en efterfrågan på tjänster inom personsäkerhet, och att vi kan göra stor skillnad i utsatta situationer. Avtalet med operatören innebär också ett genombrott för GWS i Mellanöstern. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet och känner oss nu väldigt väl rustade för framtiden, då vi har fått bra plattformar på plats i tre av de branscher som vi har pekat ut som avgörande för vår tillväxt framöver: säkerhet, försäkring och telekomoperatörer.”

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman,
+46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com