Global Warning System (GWS) planerar att lansera ny mobiltjänst för bättre akutvård på resan

Global Warning System (GWS), startar nu upp ett dotterbolag som skall lansera en smartphone-app med en databas med positionsangivna kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen. Denna funktionalitet kommer även att integreras i GWS tjänst Safeture. GWS har identifierat ett behov att vid händelse av skada eller sjukdom utomlands, kunna styra användare till den bästa och närmsta vården.
 
Global Warning System (GWS) fortsätter att med hög innovationstakt stärka sitt erbjudande och skapa nya tjänster inom personsäkerhet. Bakgrunden till den nya planerade app-lanseringen är ett tydligt visat behov att vid händelse av skada eller sjukdom utomlands kunna hjälpa resenärer att få det bästa akuta omhändertagandet. Idag finns ingen global lättillgänglig information om kvalitetsgranskade sjukhus mer än i begränsade register, vilket gör det svårt för resenärer att hitta den bästa vården.

Skador svarar för 10 % av global dödlighet huvudsakligen i låginkomstländer. En person dör var 25:e sekund på grund av skador, enligt en rapport från WHO (Världshälsoorganisationen 2013). Tittar man specifikt på den svenska situationen, har enligt UD antalet svenskar som omkommer utomlands under den sista 15-årsperioden tredubblats och uppgår nu till över tusen årligen. Länsförsäkringar rapporterade 2012 att 20 000 svenska resenärer skadats utomlands, där Thailand och Turkiet toppade listorna. En Sifo-undersökning publicerad i Sydsvenska Dagbladet i december förra året, visar att var tredje svensk någon gång råkat ut för akut skada eller sjukdom under utlandsresa.

Sjukhus som uppfyller vissa kvalitetskriterier har mindre antal komplikationer och lägre dödlighet vid svåra skador. Dödligheten kan minskas med 15-25 % (WHO 2004). Det handlar således inte bara om att få akutvård, utan om att komma till rätt sjukhus för behandling. Den nya appen är avsedd att hjälpa resenärer att hitta sjukhus som erbjuder den bästa sjukvården för olika skador och sjukdomar, oavsett var i världen användaren befinner sig. Genom integrering av sjukhusdatabasen med navigering och offlinekartor, har en mycket mångsidig och kraftfull tjänst tagits fram. Användaren kommer också för första gången i sin mobil ha tillgång till en global offlinekarta med sjukhus, även om datakommunikationen går ner vid större katastrofer. Behov finns också hos bland annat försäkringsbolag med egna sjukhuskartor att komplettera sin information. Dessa saknar till exempel idag lösningar för att dirigera skadade till rätt sjukhus vid överbelastade eller skadade telefonnät, problem som ofta uppstår vid större katastrofer.

Tjänsten kommer bland annat att integreras med GWS tjänst Safeture och rullas ut land för land under 2016. GWS servicekoncept Safeture är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Utöver integrering i GWS Safeture tjänst kommer appen också att säljas direkt till konsument och som tilläggstjänst och innehåll till försäkringsbolag och resesäkerhetsföretag.

Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar lanseringen:

”Vi ser att det här kompletterar vår tjänst Safeture genom att vi inte bara ger varningar i realtid kring hot och katastrofer, utan också kan leverera ytterligare värde och guida användaren rätt om man hamnar i en situation där man behöver söka hjälp på sjukhus. Våra tjänster handlar ytterst om att rädda liv, och det här är ytterligare ett sätt att öka säkerheten när människor är på resande fot.”

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture. GWS var 2015 års skånska börsraket på First North.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com