GWS adderar satsning på försäkringsteknologi

Global Warning System (GWS) har sedan 2014 verkat på flera olika marknader inom resesäkerhet. Baserat på utvärdering och analys av de olika segmenten, har beslut tagits om att lägga huvudsakligt fokus på den befintliga verksamheten inom affärsresenärssegmentet, och förstärka med en satsning på försäkringsteknologi (InsurTech). För detta ändamål planerar GWS att söka ytterligare investering för att ta till vara marknadsmöjligheterna inom InsurTech. 
GWS tillhandahåller en personlig resesäkerhetstjänst, Safeture, som förser användaren med kritisk information om olyckor, katastrofer och andra hot som kan påverka resenären på plats. Sedan slutet av 2014 har man utforskat många marknader både geografiskt och avseende bransch, för att identifiera potentialen för expansion. Affärsresenärer är ett marknadssegment som har en stor potential att växa avsevärt framöver, och som GWS kommer att fortsätta att utveckla. I tillägg har GWS sett att den pågående teknologitransformationen av försäkringsbranschen, även kallad InsurTech, har visat sig vara en god möjlighet och ett område där man kan leverera omfattande kundvärde.
Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar hur bolaget ser på möjligheterna inom InsurTech:
“Vi tror att framför allt hela olycks- och sjukförsäkringsbranschen där reseförsäkringar ingår som en del snart kommer att omvandlas från en modell där kunder köper otydliga försäkringar med dolda begränsningar, till en mer dynamisk à la carte-modell där basförsäkringar köps med flexibla tilläggstjänster som erbjuds beroende på de situationer kunden befinner sig i och kundens beteende. Jämför till exempel med flygbranschen där man ser detta skifte tydligt. För att möjliggöra detta paradigmskifte behöver försäkringsbolagen innehåll och teknik för att engagera användare, anpassa tjänster och tillhandahålla situationsbaserad information och försäljningskanaler för att kunna erbjuda dessa nya tjänster. Det är GWS’ roll när branschen går från att sälja ett finansiellt instrument till att erbjuda ”peace of mind”-service. Vi tillför ett serviceperspektiv och djup kunskap om hur man använder situationsbaserat innehåll och analyserar data. Marknadens behov är till stor del i linje med vad vi kan erbjuda och vi har därför tagit beslut om att lägga en del av vår framtida satsning här.”
GWS kommer att söka extra tillskott av kapital för att arbeta med långsiktig försäljning och nödvändig utveckling av innehåll och teknik speciellt för InsurTech-marknaden. Pågående säljdialoger och avtal inom andra segment som offentlig sektor, telekom och fritidsresor kommer att genomföras parallellt.
Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Advisor.
För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta GWS VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
Denna information är sådan information som GWS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 09.00 CET.
GWS adderar satsning på försäkringsteknologi 20170426