GWS’ dotterbolag Travelogix Ltd överträffar målen för de första sex månaderna

Global Warning System (GWS) förvärvade 51% av aktierna i Travelogix Ltd (Travelogix) i januari 2016, ett företag baserat i Storbritannien ledande inom mjukvara (Software as a Service) som effektiviserar för reseindustrin. Efter sex månader kan nu Travelogix visa på en stark utveckling av omsättning och vinst, och en hög måluppfyllnad.

GWS Safeture service är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Med förvärvet av Travelogix ville GWS ytterligare stärka sin avancerade teknologi genom att integrera Travelogix expertis inom hantering av resedata. Mål för teknikutveckling och försäljning sattes gemensamt vid årets början. Chris Lewis, grundare och VD på Travelogix, beskriver de mest väsentliga framstegen som gjorts under första halvåret:

“Travelogix har signerat åtta nya kontrakt sedan januari 2016, tre av dem är att anse som avgörande vad gäller omsättning och kundprofil. När det gäller tillväxtplaner, är det fortsatt internationell expansion som är vårt primära mål. Vi fortsätter att fokusera på Sydostasien, där vi ser en stark efterfrågan på Big Data lösningar, en strategi som rimmar väl med GWS’ övergripande tillväxtstrategi. Vi har investerat i nytt kontor, gjort rekryteringar och drivit på affärsutvecklingen, men med full kostnadskontroll och med en positiv resultatutveckling. Jämfört prognos ligger vi i fas med intäkterna och överträffar vår vinstmålsättning med 60%.”

Sammangåendet med GWS förväntas skapa ytterligare intäkter för båda partner och en internationell tillväxt för Travelogix. Integrationsarbetet med GWS Safeture plattform fortskrider enligt plan, och företagen har kommit överens om ett licensavtal för korsvis försäljning av Safeture Pro via Travelogix och i GWS’ fall produktportföljen Analytix. Licensavtalet möjliggör för Travelogix att utöka sitt erbjudande och ge kunderna tillgång till efterfrågade lösningar på marknaden, samtidigt som nya marknader öppnas upp via partnerskapet med GWS.

Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar utvecklingen av förvärvet och Travelogix:

”Vi ser många positiva tecken till exempel i form av stark finansiell utveckling och marknadsundersökningar som visar att Travelogix’ varumärke och lösningar är väl sedda och efterfrågade. Jag tror starkt på att Travelogix’ team, den utökade kundbasen och företagets spjutspetsteknologi kommer att fortsätta leverera hög tillväxt under resten av 2016 och därefter.”

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
 
För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
Om Travelogix
Travelogix etablerades 2011 och har snabbt blivit en etablerad leverantör av avancerad mjukvara, rapportverktyg och andra innovativa lösningar för resebranschen och deras kunder. 51% av aktierna i Travelogix Ltd förvärvades av GWS i januari 2016.

Travelogix’ mission är att leverera mjukvara som förbättrar kundernas affär och prestationer, och deras förmåga att i sin tur leverera enastående service till sina slutkunder.

Travelogix produkter i urval: Analytix, DataValet, DataShare & DataPublisher.

För ytterligare information om Travelogix se www.travelogixltd.com eller kontakta Chris Lewis – founder & director, +44 843 5077999, chris.lewis@travelogixltd.com