GWS etablerar försäljningskontor i Malaysia för att öka tillväxttakten i Asien

GWS flyttar fram positionerna och etablerar ett lokalt försäljningskontor, GWS Asia Sdn Bhd, i Kuala Lumpur, Malaysia. Det nya kontoret kommer att sälja och marknadsföra GWS servicekoncept Safeture, och stödja både nya och befintliga kunder i regionen.
GWS har identifierat lokal närvaro som en kritisk framgångsfaktor för att växa på den dynamiska asiatiska marknaden. Det nya säljkontoret etableras tillsammans med en partner, 4P Consultancy Holdings, och bygger initialt på ett 3-årigt partneravtal. Partnern står som ägare men GWS har en option att förvärva 100 % baserat på en earn-out modell. Själva samarbetet bygger på intäktsdelning för de affärer som partnern skapar. Andreas Rodman, VD på GWS, beskriver bakgrunden till etableringen:

”Tillsammans med vår partner 4P Consultancy Holdings skapar vi en plattform för att kunna växa och utvecklas snabbt i Asien. Våra kunder vill ha lokal närvaro med support harmoniserad med deras egen tidszon och språkområde, och på det här sättet kan vi ge dem ännu bättre och effektivare service. Vi tycker att det är väldigt bra för vår affär att kunna komplettera vår närvaro i Europa och Sydamerika på det här sättet. Vi är också övertygade om att Malaysia, som ligger strategiskt till i hjärtat av den sydostasiatiska regionen, är en utmärkt utgångspunkt för vår regionala expansion, inte minst tack vare ett dynamiskt näringsliv.”

Försäljningskontoret är operativt från och med idag, och representeras av Anneshia Balasingam, Business Controller på 4P Consultancy Holdings.

“Det är inspirerande att få leda lanseringen av GWS lokala försäljningsinitiativ i Kuala Lumpur. Regionen är verkligen ett ”center of excellence” inom informations- och kommunikationsteknik, och jag ser en stor potential för GWS produktportfölj inom en rad olika branscher”, sammanfattar Anneshia Balasingam.

Den lokala etableringen görs vid en tidpunkt då Asien upplever en kraftig ökning i resandet. Stora förändringar inom områden som resor, turism och köpkraft gör att asiatiska resenärer nu åker utomlands i en annan utsträckning än förr, och det gäller resor i tjänsten såväl som på fritiden.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och tillhandahålls både till företag – Safeture Pro, och till privatpersoner – Safeture.
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission är Certified Adviser.
För ytterligare information om tjänsten se www.safeture.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com
 
Om GWS Asia Sdn Bhd och 4P Consultancy Holdings
4P Consultancy Holdings:
Bolaget etablerades i början av 2015 för att agera strategisk partner för utvalda internationella organisationer med verksamhet i Asien. Man erbjuder erfaren ledning, faciliteter och nyckelfärdiga lösningar för administration och anpassning till lokala förutsättningar, vilket möjliggör för utländska partnerföretag att uteslutande kunna fokusera på sin huvudaffär. “4P” står för företagets vision och mission – “For People”. Man arbetar huvudsakligen med att leverera service för individer och organisationer som erbjuder lösningar och produkter inom hälsovård och teknik. Med bred erfarenhet och kunskap om Asien, kan 4P skapa strategiska allianser för att serva både lokala och internationella marknader.

Global Warning System (GWS) Asia:
GWS Asia representerar och stödjer GWS i Asien. GWS Asia driver verksamhet anpassat till lokala lagar och krav och agerar genom paraplyorganisationen 4P Consultancy Holdings.
För ytterligare information om 4P Consultancy Holdings eller GWS Asia, kontakta Business Controller Anneshia Balasingam, +60 12 218 1847, anneshia@4pholding.com